Klubborganiserte faste treningsgrupper – Gruppe A

kr 0,00

Tomt på lager

Varenummer: TGvår2020-grA

Beskrivelse


Som følge av at det er åpnet opp for klubborganiserte treninger, innfører vi nå et organisert fast treningstilbud i klatreveggen for alle våre medlemmer fra mandag 18. mai. Tilbudet vil i første omgang gjelde frem til 15. juni, og blir lagt opp slik at alle kan melde seg inn i en fast treningsgruppe som vil bestå av inntil 20 medlemmer. Hver gruppe får tildelt to faste treningstider i uka. Det er ikke mulig å delta på flere treningsgrupper i denne perioden. Vi starter i første omgang med fire grupper, og vil ha mulighet til å opprette en til på fredager dersom vi ser at gruppene blir fulle. 

Gruppe A: Mandager klokka 1700-1850 og onsdager klokka 1700-1850 

Pris:

 • Medlemmer med halvårs eller helårskort: Gratis
 • For øvrige medlemmer: 350,- for hele perioden. Beløpet må betales via Vipps før oppstart av første trening, og gjelder for alle treninger innenfor din gruppe i denne perioden.

Det vil være en ansvarlig vakt tilstede på alle treningene som kontrollerer at kun de faste medlemmene i treningsgruppa er tilstede og at gjeldende smittevernregler overholdes. Ut over det vil veggen, buldreveggen og kraftloftet kunne benyttes fritt under økta. 
 

Følgende regler må overholdes i tillegg til de alminnelige reglene for bruk av veggen og alminnelige smitteverntiltak i samfunnet for øvrig: 
 

 • Håndvask og desinfisering skal gjennomføres jevnlig og alltid ved ankomst og avreise fra hallen. Vi oppfordrer også til at hender vaskes og desinfiseres når man forflytter seg fra en sone til en annen (veggen er nå delt inn i sju soner). 
   
 • Klatring som krever spotting bør unngås. Spotting kan utføres når det er nødvendig for å unngå skader. Kroppskontakt skal allikevel unngås så langt det er mulig. 
   
 • Kameratsjekk gjennomføres etter samme prinsipper som før, men 1 meters avstand bør opprettholdes. Klatrere bør være påpasselig med åsjekke seg selv først, før utstyret fremvises for visuell kontroll av klatrepartner. 
   
 • Deling av personlig klatreutstyr bør begrenses (f. eks. sko, kalkpose, sele). 
   
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f. eks. klatretau, slynger, buldrematte, hjelm).  
   
 • Maks 4 personer samtidig på kraftloftet. 
   

Mer om FHIs og Klatreforbundets anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/ 
 

Vi har forståelse for at dette opplegget kan virke litt rigid, men vi er som klubb nødt til å forholde oss til de retningslinjene som gjelder for driften av veggen. Vi håper derfor at dere ser positive på at vi nå kan ta i bruk veggen igjen (om enn noe amputert) – det gjør i alle fall vi! 🙂 

Med vennlig hilsen 

daglig leder og styret i Klatreklubben Ålesund

Du liker kanskje også…