8/24 – Klatreinstruktør inne (17. & 18. august)

Kategori:

Beskrivelse

Dato: 17.08.24 – 18.08.24

Tidspunkt: Kl. 08:00 – 16:00 begge dager

Sted: Sparebanken Møre Arena (inngang grå dør på baksiden av hallen)

Varighet 16 timer undervisning og 10 timer praksis som gjennomføres etter kurset (praksisen må omfatte å være medinstruktør på minimum ett nybegynnerkurs innendørs, men kan også omfatte å være medinstruktør på annen organisert klatreaktivitet på tau innendørs)

Opptakskrav:
Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man ikke ha selvstendig sikkerhetsansvar og kan bare virke som medinstruktø
Erfaring: Minimum 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på minimum 1 økt per uke. Eller minst 50 timer aktivitet fordelt utover de siste 12 månedene.
Ferdighet: Må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å falle og sikre fall på led.
Formell kompetanse: Må ha Brattkort registrert i brattkompetanse.no

Om kurset
Dette et kurs som ved bestått gir instruktørgodkjenningen «Klatreinstruktør inne». Klatreinstruktør inne utdannes av Norges Klatreforbund for å sikre at grunnkurs og andre klatreaktiviteter innendørs holdes på en sikker måte. Klatreinstruktør inne kan kun ha ansvar innendørs. Kurset kvalifiserer til å

 • gi opplæring i sikring og klatring på topptau og led og til å holde NKFs grunnkurs inne
 • gi opplæring i klatring på autobelay
 • organisere klatreaktiviteter inne for personer uten topptaukort/brattkort på en trygg måte
 • ha ansvar for sikkerhet ved innendørs klatreaktivitet
 • gjennomføre topptaukort- og brattkorttest

Klatreklubben Ålesund er avhengige av flere instruktører og trenere for å ha høy nok aktivitet i klubben. Vi er derfor på utkikk etter flere som ønsker å ta instruktørutdanning for å bidra i klubben. Du bestemmer selv hvor ofte og hvor mange kurs du vil holde, men vi ønsker å sette opp en halvårsplan slik at kurstilbudet vårt er forutsigbart. All innendør kursaktivitet er lønnet arbeid (kr. 250,- pr time). 

Påmelding
Påmelding gjøres ved å sende e-post merket med «Klatreinstruktør inne» til dagligleder@klatreklubben.no (les opptakskrav før påmelding). Påmelding kan kun gjøres via e-post og derfor står «Tomt på lager» øverst på denne siden, men det betyr ikke at kurset er fulltegnet. Det er 6 ledige plasser på kurset og dersom flere enn 6 personer ønsker å gjennomføre kurset vil vi prioritere å gi plass til de som ønsker å bidra som instruktør og/eller trener for klubben.

Ved henvendelse ønsker vi derfor at du oppgir følgende:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Hvor lenge du har klatret og nivået ditt
 • Kort om hvorfor du ønsker instruktørutdanning
 • Ønsker du å bidra som instruktør i Klatreklubben Ålesund?
 • Ønsker du å bidra som trener for klubben?
  • Hvis ja, hvilke dager har du anledning?
   • Klubben har faste treningsgrupper mandag til torsdag fra kl. 17:30
 • Hvor lenge har du hatt Brattkort (du må være registrert på www.brattkompetanse.no)?

Påmeldingsfrist: 1. august kl. 23:59. Tilbakemelding på om du blir tildelt kursplass eller ei blir gitt ila 2. august.

Pris:

 • Medlem = 1600,-
 • Ikke medlem = 2000,-
 • Gratis for trenere, ev. etter avtale pga. andre forhold.

* Du blir fakturert i forkant av kurset.
** NKF tar en avgift på 400,- for registrering som instruktør via brattkompetanse.no. Denne avgiften må deltaker dekke selv.
*** Alle instruktører i klubben får timelønn på 250,- fra sitt første instruktøroppdrag (og man kan få holde sitt første kurs sammen med en erfaren instruktør).

Avbestilling:

 • Ved avbestilling inne 14 dager før kursstart, vil hele påmeldingsavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling inne syv dager før kursstart, vil halve påmeldingsavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling med mindre enn syv dager til kursstart, vil ingen del av påmeldingsavgiften bli refundert.

Søke godkjenning
Når kurset er bestått og praksis er gjennomført, søker man godkjenning gjennom egen profil på brattkompetanse.no. Søknaden inkludert praksisskjema sendes til kurslærer som deltaker hadde på kurset. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning
Sertifiseringen har en gyldighet på 5 år, og man må selv søke regodkjenning i rimelig tid før sertifiseringen går ut. Det gjøres på https://www.brattkompetanse.no/innendors/regodkjenning For å bli regodkjent må man ha minimum 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Praksisen må omfatte å ha sikkerhetsansvar på tauklatring.

For mer informasjon og kurset samt pensumliste se: https://klatring.no/for-klatreren-aktivitet/instruktor/klatreinstruktor-inne/klatreinstruktor-inne2/