Klatrevakter

Ønsker du å være klatrevakt? Ta kontakt med dagligleder@klatreklubben.no

Den daglige driften av klatreklubben er helt avhengig av klatrevakter. Dere er vårt ansikt utad når klubben har betjent klatring i SBMA.

 

De som stiller som vakter vil få følgende kompensasjon

  • To vakter i løpet av et halvt år =  Halv pris på halvårskort
  • Fire vakter i løpet av et halvt år = Gratis halvårskort.

 

Tidpunkt

Dager: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Klokkeslett: 17:30 – 21:00 (3,5 timer pr vakt)

 

Arbeidsoppgaver

  • Ta betalt for dagsbesøk.
  • Kontrollere halvårs-/årskort.
  • Utleie ut utstyr
  • Holde ordne i klatreveggen

 

Nødvendig informasjon ved henvendelse til daglig leder (dagligleder@klatreklubben.no)

  • Hvilke ukedager har du normalt mulighet til å være vakt?
  • Er det spesielle datoer/uker der du ikke ønsker å ha vakter?
  • Ønsker du å ha alle vaktene på en uke, eller dele ut over et halv år?
  • Evt. andre ønsker.

Dersom noen av dere er godkjente instruktører, ønskes det også tilbakemelding på dette. Dere kan da gå inn i klubbens instruktørbase, slik at dere får muligheter til å holde kurs / stille som instruktører på andre arrangementer.