Frivillighet

Klatreklubben drives av frivillige og er registrert i frivillighetsregisteret. Hvert år holdes et årsmøte der et styre blir valgt for å drive klatreklubben fra dag til dag gjennom året. Vi har en deltidsansatt som fungerer som daglig leder, og vi leier inn ekstern hjelp når vi vil ha skrudd nye ruter, eller holdt kurs.
Klatreklubben er så bra som du gjør den til! Du kan også være med å gjøre klatreklubben bedre!

 

Klatreklubben er et idrettslag og er dermed underlagt Norges Idrettsforbund (NIF). Geografisk ligger klubben under Møre og Romsdal Idrettskrets og er med i Ålesund Idrettsråd. Særidretten klatring er videre underlagt Norges Klatreforbund (NKF).