Nøkkelbrikke

Alle betalende medlemmer med gyldig periodekort (årskort eller halvårskort) kan få utlevert en personlig nøkkelbrikke.

Nøkkelkortet åpner klatreklubbens egen ytterdør alle dager mellom klokken 06:00 og 23:00. Opphold i tidsrommet 24:00-06:00 er ikke tillatt.

Utenfor hallens åpningstider har vi kun tilgang til klatreklubbens arealer. Brudd på denne regelen medfører umiddelbart tap av nøkkelbrikke og årskort (da bevegelse utenfor vårt område vil utløse alarm og kostnad til vaktselskap).

Pris: 

 • 100,- per nøkkelbrikke
 • Forutsetter at du har gyldig halvårs-/årskort + medlemskap.
 • Erstatning av brikke ved tap = 200,-

Bestilling: 

 • Påse først at du har gyldig medlemskap. Dette vil bli kontrollert.
 • Les Brukeravtale nøkkelbrikke.
 • Når brikken hentes ut må signert utgave av «brukeravtale nøkkelbrikke» leveres.
 • Fysisk kjøp: Ta turen innom når det er klatrevakt i vaktboden, mandag – torsdag fra kl. 17.30 – 21.00. Det vil ta opp mot en uke før nøkkelbrikken blir oppdatert / er klar til henting, men årskortet gjelder fra betalingstidspunkt.
  Digitalt kjøp: Betal først for årskort i Vipps (#112 120) og send kvittering til dagligleder@klatreklubben.no. Skriv «bestilling av årskort» i emnefeltet. Noter også om du har en nøkkelbrikke som skal oppdateres, eller om du trenger ny (dette kan du også betale for i Vipps). Det vil ta opp mot en uke før nøkkelbrikken blir oppdatert / er klar til henting, men årskortet gjelder fra betalingstidspunkt.
 • Nøkkelbrikker blir som regel produsert hver fredag kl. 13:00 – 15:00 og er klar for utlevering påfølgende mandag (ev. i tidsrommet kl. 13:00 – 15:00 på fredag. Dette må avtales direkte med daglig leder via dagligleder@klatreklubben.no)
 • Frist for bestilling er torsdag kl. 21:00 samme uke (dersom ingen bestillinger er kommet inn innen dette tidspunktet er ikke daglig leder nødvendigvis til stede i hallen fredag ettermiddag).

Regler:

 • Brikken er personlig og skal ikke lånes bort.
 • Du er ansvarlig for din egen sikkerhet.
 • Dersom du har med venn har du ansvar dennes sikkerhet, og for å se til at denne betaler for klatringen.
 • Brikken åpner Klatreklubbens egen ytterdør, alle dager mellom klokken 06.00 og 23.00.
 • Avvik meldes til daglig leder på dagligleder@klatreklubben.no
 • Dørene skal ikke settes i åpen stilling slik at personer uten brikke kommer inn.
 • Barn skal alltid holdes under oppsyn og unna farlige områder som buldrematta, personer som klatrer/buldrer, og personer som sikrer klatrere.
 • Utenfor Sparebanken Møre Arenas åpningstider er det er kun lov å oppholde seg innenfor Klatreklubbens arealer. Ferdsel utenfor dette vil kunne utløse alarmsystemet i Sparebanken Møre Arena, vedkommende vil da bli belastet for eventuelle kostnader.
 • Tap av brikke skal meldes fra til daglig leder i Klatreklubben så raskt som mulig.
 • Brudd på brukeravtale vil føre til sanksjoner og inndragelse av brikke/medlemskap.
 • Klatring i beruset tilstand og medbragt alkohol er strengt forbudt.
 • Røyking er ikke tillatt innendørs.
 • Nøkkelbrikken åpner Klatreklubbens egen ytterdør utenfor hallens åpningstider i tidsrommet 06:00-23:00, alle dager. Nøkkelbrikken gir også innehaver mulighet til å åpne døren fra tribunesiden i åpningstiden til hallen.
 • Unntaket er de dager hallen holdes stengt på grunn av avvikling av arrangementer hvor det ikke ønskes klatring. Låsen vil da blinke rødt og åpning er ikke mulig. Disse dagene vil annonseres på klatreklubben.no/kalender. Maksimalt 15 dager per kalenderår.
 • Alle skal ha forlatt lokalene senest 24:00. Lys må slukkes før avgang. Opphold i tidsrommet 24:00-06:00 er ikke tillatt.
 • Nøkkelbrikken er personlig og skal ikke lånes bort. Nøkkelbrikke, gyldig medlemskap og gyldig årskort skal alltid medbringes og fremvises på oppfordring til daglig leder, styremedlemmer eller klatrevakter. Når flere i taulaget passerer vaktbuen i åpningstiden skal samtlige vise sitt årskort ved å scanne nøkkelbrikken på vei inn i anlegget. Døren kan være åpen, men scanning skal utføres.
 • Som innehaver av nøkkelbrikke er du solidarisk ansvarlig for de gjester du tar med til klubben, du er ansvarlig både for sikkerhet og at den/de betaler for klatringen. Dette gjøres enten ved kontant betaling i kassen eller på klubbens vipps. Det telles passeringer i døren knyttet til nøkkelbrikken. Barn skal alltid holdes under oppsyn og unna farlige områder som buldrematta, personer som klatrer/buldrer, og personer som sikrer klatrere.
 • Dører som åpnes ved hjelp av nøkkelbrikken skal aldri settes i åpen stilling slik at uvedkommende får tilgang til hallen. Brudd på denne regelen medfører umiddelbart tap av nøkkelbrikke og årskort.
 • Utenfor hallens åpningstider har vi kun tilgang til klatreklubbens arealer. Dette er arealet fra barnebuldreveggen til klubbens inngangsdør, avsperret mot fotballbanen med nett og mot tribunen med dør. Døråpner ut mot tribunen blir deaktivert i tidsrommet hvor hallen er stengt. Brudd på denne regelen medfører umiddelbart tap av nøkkelbrikke og årskort.
 • Bruk av nøkkelbrikke loggføres i systemet og loggen blir lagret i 24 måneder. Loggen vil bli brukt for å oppklare eventuelle saker som angår klubben eller hallen.