Nøkkelbrikke/Mobiltilgang

Medlemmer med gyldig periodekort (årskort eller halvårskort) kan få tilgang til å låse opp Klatreklubben sin egen inngangsdør alle dager mellom kl. 06:00 – 23:00. Opphold i tidsrommet 24:00-06:00 er ikke tillatt. Dersom det er konserter eller arrangement i SBM Arena som krever at vi holder klatreveggen stengt vil døren bli låst. Dette vil stå i vår kalender

I januar 2024 byttet vi låsesystem på ytterdøren og vi tilbyr derfor to forskjellige adgangsmedier:

  1. Mobiltelefon: For deg som ikke har nøkkelbrikke eller for deg som har mistet din nøkkelbrikke
  2. Nøkkelbrikker: For deg som allerede har nøkkelbrikke som fungerte på vår gamle lås

Fra januar 2024 vil det ikke bli produsert nye nøkkelbrikker. Nye tilganger blir kun gitt via mobiltelefon.
Om du har nøkkelbrikke fra tidligere, men foretrekker tilgang med mobiltelefon følger du fremgangsmåten for bestilling av tilgang med mobiltelefon. Din nøkkelbrikke blir da deaktivert. Pris for aktivering av mobiltilgang er kr. 100,- (Vipps #112120)

Fremgangsmåte for å få tilgang via mobiltelefon:
1. Sørg for at du har gyldig medlemskap hos oss (medlemskontingent for året må være betalt)

2. Kjøp periodekort + nøkkelbrikke/mobiltilgang via Vipps (#112120) eller hos klatrevakt i våre åpningstider.

3. Les gjennom, fyll ut og signer Brukeravtale – mobiltilgang (Dokumentet må signeres digitalt eller for hånd. Det er ikke tilstrekkelig å kun skrive inn navnet sitt ved hjelp av en tekstbehandler)

4. Send e-post merket med «Mobiltilgang» og legg ved følgende opplysninger:
a) kvittering som dokumentere kjøpet av ditt periodekort (kvittering må inneholde kjøpsdato)
b) kvittering som dokumenterer at du har betalt for mobiltilgang (kan være samme som i punkt 4a)
c) utfylt og signert Brukeravtale – mobiltilgang
d) ditt telefonnummer (tilgangen knyttes til nummeret ditt)
e) studentbevis dersom du betaler studentpris på periodekortet

5. Når du har blitt registrert i låsesystemet vårt vil du motta en sms med informasjon om at du har fått tilgang via mobiltelefon og kan bruke den som nøkkel. Du får samtidig instruksjoner om å laste ned appen «Dormakaba Mobile Access». Denne kan du også laste ned på forhånd.

6. For å låse opp døren åpner du appen og trykker på nøkkelsymbolet. Du vil høre at døren låser seg opp. Sørg for at Bluetooth er slått på og at du står nært nok døren når du skal låse opp

7. Når du har kommet deg innenfor døren er det viktig at du lukker døren etter deg og skrur av appen. Hvis ikke kan den kjøre i bakgrunnen på telefonen din og fortsette å låse opp døren. Vi har bedt Dormakaba om at denne funksjonen deaktiveres, men pr dags dato er det ikke mulig og det er derfor viktig at appen lukkes helt etter bruk.

Fremgangsmåte for å registrere din nøkkelbrikke (for deg som har nøkkelbrikke fra tidligere):
1. Les av brikken din på kortleseren neste gang du er i hallen – fortrinnsvis i betjent åpningstid eller når hovedinngangen er åpen slik at du også kommer deg inn for å klatre

2. Noter deg tidspunktet du leste av din brikke (NB! Om noen har lest av sin brikke rett før deg så vent et par minutter slik at vi enkelt klarer å skille dere fra hverandre)

3. Send e-post merket med «Oppdatere nøkkelbrikke» og legg ved følgende opplysninger:
a) Tidspunktet brikken ble lest av (f.eks fredag 12.01.24 kl. 16:20)
b) Hvilken PIN-kode du ønsker (ikke enkle kombinasjoner som 0000, 1234 osv)
c) Hvor lenge du har gyldig periodekort (legg ved skjermbilde av Vipps- eller Zettle-kvittering)
d) Sørg også for at du har betalt medlemskontingent for året