Klatreinstruktør inne

 

Klatreinstruktør inne utdannes av Norges Klatreforbund, for å sikre at grunnkurs og andre klatreaktiviteter holdes på en sikker og bra måte. Klatreinstruktør inne er også opptakskrav til trenerutdanningen i klatring, og gjør også at man kan ta et kortere Sport 1-kurs og bli sertifisert for å virke utendørs som instruktør

Kurset skal gi deltakerne høy bevissthet rundt grunnleggende forutsetninger for sikker klatring innendørs, gi en grundig gjennomgang av metoder og utstyr og gjøre deltakerne i stand til å lære bort sikring på en trygg og inspirerende måte. Kurset er for klatrere med god kompetanse på sikring som ønsker å begynne å instruere i klatring og sikring innendørs. Kurset er også obligatorisk for klatrere som ønsker å utdanne seg videre som trenere.

 

Klatreklubben Ålesund er avhengige av instruktører for å ha en aktiv klubb. Vi er derfor på utkikk etter flere som ønsker å ta instruktørutdanning for å bidra i klubben. Du trenger ikke å holde flere kurs enn du selv ønsker, men vi vil sette opp en plan for gjerne et halv år frem i tid. Vi trenger derfor noen instruktører som er villig til å planlegge med oss, slik at kurstilbudet til våre medlemmer forbedres. All kursaktivitet er lønnet arbeid (250,- timen). 

Er du interessert i å ta et slikt kurs? Meld din interesse til styreleder@klatreklubben.no (les opptakskrav før påmelding).Vi setter deg så opp på interesselisten, og kontakter deg når vi har satt opp datoer for kurs. Hvor ofte vi kjører dette kurset, avhenger av etterspørselen.

Ved henvendelse ønsker vi at du oppgir følgende:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Hvor lenge du har klatret og nivået ditt
 • Kort om hvorfor du ønsker instruktørutdanning
 • Ønsker du å bidra som instruktør eller trener i Klatreklubben Ålesund?
 • Har du registrert brattkort på www.brattkompetanse.no?

Opptakskrav

 • Formell kompetanse: Må ha brattkort registrert i brattkompetanse.no.
 • Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man ikke ha selvstendig sikkerhetsansvar og kan bare virke som medinstruktør.
 • Erfaring: Minimum 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på minimum 1 økt per uke.
 • Ferdighet: Må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å falle og sikre fall på led.

Varighet

16 timer (fordelt over to/tre dager) + 10 timer praksis (gjennomføres etter kurset)

 

Pris

 • Medlem = 2000,-
 • Ikke medlem = 3000,-
 • Gratis for trenere, evt. etter avtale pga. andre forhold.

*  NKF tar en avgift på 400,- for registrering som instruktør via brattkompetanse.no. Denne avgiften må deltaker dekke selv.

** Alle instruktører i klubben får timelønn på 250,- fra sitt første instruktøroppdrag (og man skal holde sitt første kurs sammen med en erfaren instruktør).

 

Kurset kvalifiserer til:

 • Klatreinstruktør inne kan kun ha ansvar innendørs.
 • Gi opplæring i sikring og klatring på topptau og led og til å holde NKFs grunnkurs inne
 • Gi opplæring i klatring på autobelay
 • Organisere klatreaktiviteter inne for personer uten topptaukort/brattkort på en trygg måte
 • Ha ansvar for sikkerhet ved innendørs klatreaktivitet – gjennomføre topptaukort- og brattkorttest

Moduler

Moduler

Innhold

Timer

1

HMS – sikkerhet

1,5

2

Utstyr

1,5

3

Metode

3

4

Hvordan gjennomføre grunnkurs klatring inne

6

5

Annen klatreaktivitet

2

6

Topptau- og brattkorttest

1

7

Evaluering og veien videre

1

Metodedelen: Skal forsikre at deltagerne har kunnskap og forståelse for klatringens håndverk. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Man skal også forstå prinsippene rundt klatreteknikk og bevegelse.

Veilederdelen: Skal gi deltagerne trening i rollen som instruktør, slik at de kan holde de kurs og aktiviteter som kvalifiseringen gir. Dette innebærer at de må vise at de kan holde et grunnkurs inne. Som en del av kurset skal de få tilbakemelding på sin rolle som instruktør.

 

Vurdering

Deltakerne vurderes som bestått eller ikke bestått etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Kan ta ansvar for egen og andres sikkerhet på opplæring og organisert klatring.
 2. Kan sikre og klatre trygt på topptau og led, herunder beherske dynamisk sikring.
 3. Kan formidle læringsemner på en tydelig og ryddig måte, kan lede en gruppe.

Praksis

For å få endelig sertifisering som klatreinstruktør inne må man ha gjennomført minimum 10 timer praksis etter siste kursdag. Praksisen må omfatte å være medinstruktør på minimum ett nybegynnerkurs innendørs. Klatreklubben Ålesund krever at denne praksisen gjennomføres på et innføringskurs i regi av Klatreklubben Ålesund (betalt arbeid). Praksis kan også omfatte å være medinstruktør på annen organisert klatreaktivitet på tau innendørs.

 

Regodkjenning

Sertifiseringen har en gyldighet på 5 år, og man må selv søke regodkjenning i rimelig tid før sertifiseringen går ut. Det gjøres på brattkompetanse.no. For å bli regodkjent må man ha minimum 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Praksisen må omfatte å ha sikkerhetsansvar på tauklatring.

 

Mer info: https://klatring.no/klatreinstruktor-inne

 

Avbestilling

 • Ved avbestilling 14 dager før kursstart, vil 100 % av kursavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling innen 7 dager før kursstart, vil 50 % av kursavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling med mindre enn 7 dager før kursstart, vil 0 % av kursavgiften bli refundert.