Inne til ute

Dette er kurset for deg som har klatret mest inne, men nå ønsker å få opplæring i å kunne klatre sikkert på et utendørs boltet klatrefelt, da både på topptau og led.

Du må kunne lede grad 5 stabilt innendørs for å delta på kurset.

Deltagere må ha fylt 16 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset.

Vi bruker et av de lokale feltene her i området og lærer deg om håndverket, metoder og utstyr ved utendørsklatring. Vi er innom alt som har med rigging, taulagsrutiner, sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr å gjøre. Kurset skal etablere rutiner som gir optimal sikkerhet under klatring ute, og vi lærer deg hvilke andre risikomoment som må håndteres utendørs kontra innendørs.

Pris: 2000,-

Mer info: https://klatring.no/fra-inne-til-ute

Tilgjengelige kurs