Klatrefører

Klatreføreren «Sunnmøre – Frå Tindar til Kampesteinar» (Tommy Skeide, 2018) kan kjøpes i Buldrehallen eller bestilles via klatredepot.no

Bjønnalogen (2022)

bjonnalogen_v2

Nye felt (2020)


Oversiktskart (til og med 2018)

kart_aales_web


Tauklatring

Remme

Fønixveggen (oppdatert sept. 2023)

Bangveggen (oppdatert okt. 2023). Alle ruter har fått oppgradert/nye anker. Lillebjørn (2022) og Bjørnis (2023) er nye ruter. 

Gammel fører for Remme: https://drive.google.com/file/d/0Bz0X790guI-lejBsUnFfUTFwZ0k/view

Valderøya

April 2024: Oppdatering av Hula (det har skjedd litt siden boka til Tommy kom ut i 2018)

 

Gammel fører (Valderøya)

Magerholm

Oppdatering 2023: Grunneier ønsker pga. rasfare at klatrefeltet Femrissveggen ikke lengre skal benyttes. Det vil bli hengt opp skilt, og Klatreklubben Ålesund ønsker at klatrere skal respekterer grunneier sitt ønske. Klatrefeltene øst for Eiteråna (de som er beskrevet i boka til Tommy) kan fortsatt benyttes, men her må klatrere også ta egne vurderinger, da kvaliteten på fjellveggen kan endre seg. 

Gammel fører (Magerholm)

hinter_banan magerholm_oversikt

Sukkertoppen/Sævollen, øvre og nede

saevollen_nedre saevollen_ovre


Buldring

Flø

Sulebust

Roald