Regler

Generelt

 • Klatring kan være farlig og skjer på eget ansvar.
 • Klatreklubben Ålesund og SBM Arena har ansvar for at anlegget er i forsvarlig stand, men det betyr ikke at all risiko er eliminert. Den som klatrer må selv vurdere sine ferdigheter og begrensninger.
 • Aldersgrense 15 år. Yngre skal være i følge med voksne som har ansvaret.
 • Alle skal signere egenerklæring, ungdom under 15 år må ha underskrift fra foresatte.
 • Alle skal ha gyldig treningskort, eller betalt treningsavgift før klatring begynner.
 • Lommedisko og lignende forbudt.
 • Kun godkjent klatreutstyr er tillatt å bruke.
 • Klatrer og sikrer skal kontrollere hverandre før klatring tar til! Full oppmerksomhet er LIVSVIKTIG!
 • Begge karabinere på toppfeste skal brukes ved topptauing.
 • Ved leding skal
  – alle mellomforankringer på ruten brukes
  – sikrer stå inn til veggen.
  – IKKE rapellåtter benyttes.
  – private tau brukes.
 • Clogging er forbudt.
 • Buldring med bena over første plate i veggen er forbudt.

Ved brudd på reglementet, eller ved å ikke etterfølge anvisninger fra vakten, kan dette medføre utvisning i fra klatreanlegget!

Buldring

Alle kan buldre i buldreveggen. Er du under 15 år må du imidlertid ha med samtykke fra foresatt eller komme sammen med noen over 15 år. Husk at andre som buldrer når som helst kan falle ned.

Klatring på topptau

Alle kan klatre på topptau, forutsatt at den som sikrer minst har Topptaukort. Topptaukort gir adgang til å sikre på egenhånd på topptau i alle våre vegger. Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 15 år, skal begge minst ha Topptaukort.
Er du fylt 18 år, gir Topptaukort adgang til å veilede en annen som sikrer:
En klatrer uten Topptaukort kan øve på å sikre andre under direkte tilsyn av person som er fylt 18 år og har Topptaukort. Innehaveren av Topptaukort er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte.

Klatring på led

Ved klatring på led er det krav om at den som sikrer innehar Brattkort. Brattkort gir adgang til å sikre på egenhånd på topptau og led i alle våre vegger. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 15 år, skal begge ha Brattkort for å klatre/sikre på led.
Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer.
Er du fylt 18 år, gir Brattkort adgang til å veilede en annen som sikrer på topptau og led: En klatrer uten Brattkort kan øve på å sikre andre under direkte tilsyn av person som er fylt 18 år og har Brattkort. Innehaveren av Brattkort er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte.
Les mer om Brattkort på www.brattkort.no