Medlemskap

Pris medlemskap (gjelder per kalenderår)

  • Enkeltperson = 250,-
  • Familie *** = 400,- (familie er definert som en kjernefamilie med to voksne og deres barn under 18 år, som bor på samme adresse).

Linken under tar deg til en ny og forbedret løsning for å melde deg inn i Klatreklubben Ålesund.

https://medlemskap.nif.no/Start/Index/179429

Visste du forresten at min idrett har en app, som viser medlemskap i de klubbene du har meldt deg inn i? Last den ned, så er det enklere å vise at du er medlem.

Gammel løsning (fungerer fortsatt)

Klatreklubben ønsker at så mange som mulig av de som klatrer hos oss skal være medlemmer. For alle periode og rabattkort hos Klatreklubben er medlemskap påkrevd.

Som et idrettslag under NIF og NKF blir klubben nå pålagt å ha og opprettholde et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette er et krav som kommer fra Departementnivå etter medlemsjuks i forskjellige andre frivillige og idéelle organisasjoner. Klatreklubben har da valgt å benytte NIF sine systemer, Min Idrett.

For å bli medlem i Klatreklubben Ålesund må du derfor gjøre dette via https://minidrett.nif.no/. Profil må opprettes om du ikke har det fra før. Søk der om medlemskap i Klatreklubben Ålesund. Kontingenten vil da bli fakturert gjennom Min Idrett og medlemskapet videreføres nå automatisk til det sies opp

For utfyllende forklaring på bruk av MinIdrett, se Min Idrett Brukerveiledning

Priser for medlemskap finner du her: Priser utstyr/anlegg

Hvordan legge til familiemedlemmer

Familie er definert som en kjernefamilie med to voksne og deres barn under 18 år, som bor på samme adresse. 

Logg inn på http://www.minidrett.no – Klikk på Min profil Klikk på Legg til familie

  • For å legge til familiemedlemmer må man skrive inn Fødsels-/D-nummer, velge familierelasjoner samt skrive inn fornavn og etternavn slik det står oppført i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF).

Når man legger til barn under 15 år som ikke er registrert i idrettens database fra før må man skrive inn kontakt epost og telefonnummer samt bekrefte at man har lest samtykkeerklæringen og samtykker i barnets registrering i idrettens database.

  • Legger man til øvrig familie som ligger i idrettens database vil det bli sendt en forespørsel om familietilknytning i Min Idrett hvor vedkommende må godkjenne via eposten de får eller via deres profil Min Idrett.

Dersom man prøver å legge til øvrig familie over 15 år som ikke er registrert i idrettens database må personen selv opprette en brukerprofil i Min Idrett.