Organisert trening for barn og ungdom

Klatreklubben Ålesund tilbyr organisert klatring for barn fra 1. – 10. klasse der foreldrene deltar aktivt som sikrere. Klatring er en aktivitet som krever en-til-en sikring og oppfølging av barnet. Det stilles derfor noen krav også til den voksne. Les gjennom punktene under før du melder på ditt barn på organisert klatring.

Info om treningsgruppene

 1. Treningsgruppene er et tilbud for medlemmer i Klatreklubben Ålesund og deltakelse i en av våre treningsgrupper forutsetter at barnet har gyldig medlemskap.
 2. Vi er avhengig av at foreldre er med barna på trening for å sikre de i klatreveggen. Det er pålagt med minimum Topptaukort, men det er en fordel med Brattkort (særlig for de to eldste gruppene slik at barna også får prøve seg på ledklatring). Om man ikke har Topptaukort eller Brattkort kan man likevel melde på sitt barn på treningsgruppen dersom den av foreldrene som skal følge barnet på trening er påmeldt kommende innføringskurs.
  • På gruppe 1 og 2 må foreldrene følge barna sine på trening og sikre de mens de klatrer
   • Av sikkerhetsmessige grunner kan hver voksen ikke ha med seg mer enn 2 barn på treningen. Instruktøren skal først og fremst trene barna, men har også ansvar for sikkerheten på treningene
  • På gruppe 3 og 4 er vi avhengig av at noen foreldre er til stede under treningen, men dette kan rulleres blant foreldrene ettersom barna/ungdommen her etter hvert vil øve på å sikre selv.
   • Tenåringer med klatre- og sikringserfaring kan ta brattkort fra fylte 13 år.
    Uten erfaring må man vente til man er 16 år. 
 3. Aldersinndelingen er veiledende og det er mulig å delta på en treningsgruppe med høyere eller lavere alder, men vi ønsker så langt det lar seg gjøre å holde på aldersinndelingen av hensyn til motorisk kompetanse, treningsplanlegging, homogenitet i gruppa o.l. 
 4. Lån av utstyr er inkludert i treningsavgiften, men vi anbefaler at alle skaffer seg personlig utstyr.
  Utstyr lånes av klatrevakten ved starten av treningsøkten og skal leveres tilbake til vaktboden når treningsøkten er slutt.
 5. Det er opprettet en egen facebook-gruppe for kommunikasjon med trenerne og for oppdateringer fra klubben: https://www.facebook.com/groups/1565376027109754. Vi ønsker at foreldrene melder seg inn i denne gruppen slik at beskjed om fravær o.l. kan gis her. Her kommer også oppdateringer fra klubben, invitasjoner til temakvelder arrangert av idrettskretsen o.l

Påmelding: https://www.klatreklubben.no/produktkategori/barnegruppa/
Ved påmelding ber vi om at du oppgir navn på barnet og hvilket klassetrinn han/hun går i under tilleggsinformasjon. 

Tidspunkt for treninger

Gruppe 1: For 1. – 2. klassinger  (årskull: 2016 – 17). Torsdager, kl. 17:30 – 18:30 (Treningsavgift: kr. 1000,-)
Trener: Konstanty Langa

Gruppe 2: For 3. – 4. klassinger  (årskull: 2014 – 15). Tirsdager, kl. 17:30 – 18:30 (Treningsavgift: kr.1000,-)
Trener: Konstanty Langa

Gruppe 3: For 5. – 7. klassinger  (årskull: 2011 – 13). Onsdager, kl. 17:30 – 19:00 (Treningsavgift: kr. 1200,-)
Trener: Filip Pasik

Gruppe 4: For 8. – 10. klassinger (årskull: 2008 – 10). Mandager, kl. 17:30 – 19:30 (Treningsavgift: kr.1400,-)
Trener: Filip Pasik

Fellestreningene har til formål å skape et klatremiljø for barn, fremme trivsel og mestring. Treningene består av lett oppvarming, noen ganger enkle styrkeøvelser, klatring i tau, buldring og uttøyning. For de eldste gruppene vil det også være fokus på å lære grunnleggende sikre- og klatreteknikker.

Det er omtrent 14 treninger pr semester (vår/høst) og vi følger skoleruta i den grad det lar seg gjøre. Vi tar forbehold om at veggen blir stengt ved omfattende ruteskruing og arrangement i hallen i regi av SBM Arena.  For mer informasjon om oppstart og stenge uker, se informasjon under hver enkelt gruppe på påmeldingssiden.