Betingelser

Kjøpsbetingelser for kurs/arrangementer:

 1. Påmelding er bindende og betaling skjer gjennom PayPal før kurset starter. Billetter til kurs/arrangement kan kjøpes helt frem til arrangementet starter. I avtalte tilfeller kan betaling foretas med kort eller kontanter på første dag i kurset eller arrangementet.
 2. Det er begrenset antall plass på kurs, både på grunn av krav fra Norsk Klatreforbund men også kapasitet i klatreanlegget. Når kurset er utsolgt, vil det stå «Ikke tilgjengelig» på billetter.
 3. Force Majure hos deltaker som rett på nytt kurs ved senere anledning:
  1. Skade og sykdom som kan dokumenteres (legeerklæring)
  2. Eventuellt andre tungtveiende årsaker som etter dialog med oss gir rett på nytt kurs
  3. Ferie/reiser regnes ikke som force majure
 4. Force Majure hos Klatreklubben Ålesund
  1. Sparebanken Møre Arena leier ut hallen til arrangement som ikke ønsker annen aktivitet i hallen. Nytt kurs vil da bli tilbudt ved første anledning. Vi samarbeider forøvrig med SBMA om planlegging for å forhindre at dette skal skje.
  2. Uforutsett hendelse i klatreanlegget som medfører at anlegget blir stengt for kontroll og/eller utbedringer.
  3. Plutselig sykdom hos instruktør. Vi vil så langt det er mulig sette inn ny instruktør på kort varsel, vi har mange i klubben. Er det ikke mulig å få gjennomført kurs på grunn av sykdom, vil vi tilby nytt kurs eller refusjon av kursavgiften.
 5. Alle kurs og arrangementer i regi av Klatreklubben Ålesund følger produktkontrolloven og retningslinjer fra Norsk Klatreforbund.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer og feil i nettløsningen vår.