Nye regler for bruk av autobelay

Norges klatreforbund lanserte nylig nasjonale retningslinjer for bruk av autobelay. NKF har registret 135 hendelser med autobelay, inkludert 83 hendelser av frisoloering hvor klatrer har glemt å feste seg inn. I tillegg er det store mørketall på innrapporterte ulykker / nestenulykker. Ulykkestallene øker jevnt, og dette er ofte svært alvorlige ulykker, noen ganger med livstruende skader. Om utviklingen ikke reverseres er vi redd at vi innen kort tid vil oppleve den første dødsulykken grunnet glemt innfesting under klatring på autobelay i Norge.

Klatrere som har opplevd å klatre usikret, forteller at de har vært 100% sikre på at de har festet seg inn og sjekket seg selv. Alvorlige autobelay-ulykker skjer uavhengig av erfaringsnivå, og skjer der med også moderat til erfarne klatrere. Ut ifra de nasjonale retningslinjene, har vi derfor laget nye regler for vår klatrevegg:

  1. Obligatorisk kameratsjekk. Husk alltid å få en annen klatrer til å gjennomføre kameratsjekk av deg før du starter å klatre på autobelay. En åpenbar forskjell mellom klatring på autobelay og klatring med tau er at kameratsjekken, som er grundig innarbeidet i tauklatring, ikke er like innlysende eller logisk ved klatring på autobelay. En skal da tross alt «bare» feste seg inn i en karabiner og hvem som helst kan jo klare noe så enkelt, men ulykkesstatistikken viser at nettopp denne enkle prosedyren glemmes overraskende ofte, med bakkefall og påfølgende skader som resultat. Gjør det til en rutine og god vane å få en naboklatrer til å gjennomføre en kameratsjekk av deg etter at du har gjort selvsjekken. Spør noen i nærheten, og still villig opp om du blir spurt om å ta kameratsjekk på noen andre. Kameratsjekk på autobelay består av å sjekke at selen sitter korrekt, samt at karabineren fra autobelayen er festet i sentralløkka og er låst.
  2. Ikke klatre alene. Vi tillater ikke klatring på autobelay dersom man er alene i klatreveggen, siden kameratsjekk ikke kan gjennomføres. En annen faktor er om en hendelse skulle skje. Om uhellet først er ute, er det spesielt viktig med andre til stede for å varsle, og kunne gi nødvendig bistand. Flere av de alvorlige ulykkene som er registrert, hadde endt med dødsfall om det ikke hadde vært andre tilstede.
  3. Ingen lyd på øret. Det er ikke tillat å lytte til musikk, lydbok, podkast, telefonsamtale o.l. når du klatrer på autobelay. Det er lett å tenke at glemt innfesting skyldes slurv. Mønsteret i ulykkene tyder imidlertid på at det er ikke klatrer som slurver, men hjernen som er utsatt for kognitive bias, eller gjør systematiske feil.
  4. Feste av karabin. Autobelayen skal kun kobles inn i sentralløkken på klatreselen, eller i toppen av sperreseilet. Slipp den aldri opp. Når klatrer ikke benytter autobelay, skal den kun festes i toppen av sperreseilet. Det har blitt registrert flere ulykker hvor klatrer har festet autobelay på andre steder, og deretter klatret opp uten.
  5. Ingen led-/topptauklatring. På klatrevegger der vi har autobelayer, er det ikke tillatt å klatre på led eller topptau. Autobelayklatring skal foregår på egne vegger/områder som er forbeholdt dette. Det skal ikke være linjer for ledklatring/topptauklatring i nærheten av linjene for autobelay. Vi har derfor flyttet våre autobelayer til et område som nå er forbeholdt for autobelay, og ikke annen klatring. Sektor F, G og H har derfor blitt et dedikerte autobelayområder.

Vi skjønner at dette er strenge regler, men vi gjør dette fordi deres sikkerhet er vår førsteprioritet. Takk for at du følger de nye reglene!

Link til nasjonale retningslinjer: https://klatring.no/nyheter/2024/nasjonale-retningslinjer-for-bruk-av-autobelay/