Nytt låsesystem – hva betyr dette for deg?

Nå kan vi starte jobben med å overføre nøkkelbrikkene fra det gamle systemet til det nye, samt gi nye tilganger. Vi har dessverre ikke helt oversikt over hvor mange som hadde aktive nøkkelbrikker i det gamle systemet, så nå er vi avhengig av at dere som har nøkkelbrikker tar kontakt for å få overført brikkene deres til det nye systemet. Nøkkelbrikkene dere allerede har kan heldigvis gjenbrukes, men for å få registrert de i det nye systemet så må de leses av på den nye kortleseren.


Fremgangsmåte for å registrere din nøkkelbrikke (for deg som har nøkkelbrikke og gyldig periodekort):
1.Les av brikken din på kortleseren neste gang du er i hallen – fortrinnsvis i betjent åpningstid eller når hovedinngangen er åpen slik at du også kommer deg inn for å klatre

2. Noter deg tidspunktet du leste av din brikke (NB! Om noen har lest av sin brikke rett før deg så vent et par minutter slik at vi enkelt klarer å skille dere fra hverandre)

3. Send e-post merket med «Oppdatere nøkkelbrikke» til dagligleder@klatreklubben.no og legg ved følgende opplysninger:
a) Tidspunktet brikken ble lest av (f.eks fredag 12.01.24 kl. 16:20)
b) Hvilken PIN-kode du ønsker (ikke enkle kombinasjoner som 0000, 1234 osv)
c) Hvor lenge du har gyldig periodekort (legg ved skjermbilde av Vipps- eller Zettle-kvittering)
d) Sørg også for at du har betalt medlemskontingent for året ettersom dette er et krav for at periodekortet ditt skal være gyldig

PS! Reserveløsningen som noen har benyttet siden midten av november fungerer fortsatt siden disse nøkkelbrikkene allerede har blitt registrert i det nye systemet. Om du ønsker å låse deg inn nå i helgen kan du be om å få tilgang til reserveløsningen mens du venter på at din brikke blir registrert i systemet forutsatt at du sender e-post merket med «Oppdatere nøkkelbrikke» og innfrir punkt 3b, c og d. Tidspunkt for avlesing av brikke (punkt 3a) ettersender du selvsagt når du likevel er i hallen.

PS2! Det vil også være mulig å benytte mobiltelefon for å låse seg inn, men denne funksjonen fungerte ikke når montøren installerte låsen i går og leverandør av låsesystemet undersøker for øyeblikket saken. Når denne funksjonen er klar vil nye tilganger i hovedsak bli gitt via mobiltelefon. Fremgangsmåte for dette blir publisert når løsningen er klar