Overgang til digitale periodekort fra 01.11.23

Periodekortene (halvårs- eller årskort) vil heretter være digitale og du finner ditt periodekort/bevis inne på MinIdrett. Dersom du blir bedt om å fremvise ditt årskort gjør du som følger:

1) Logg inn på MinIdrett (www.minidrett.no)
2) Trykk på «Min side«
3) Velg «Medlemskap«
4) Finn «Klatreklubben Ålesund» og trykk på «Vis«
5) Trykk deretter på «Gå til tilleggsdetaljer«
6) Her skal det da stå «Periodekort er gyldig til «[din kjøpsdato]»

Tidligere har vi laget fysisk plastkort som et bevis på at man har gyldig periodekort (halvårs- eller helårskort), men dette går vi nå bort i fra både av hensyn til bærekraft, for å sikre at alle som kjøper periodekort faktisk er medlem av klubben og for lettere kontroll av betalt treningsavgift. I tillegg blir det enklere for deg som medlem å sjekke hvor lenge ditt periodekort er gyldig ettersom vi ofte hører om medlemmer som har mistet sitt periodekort eller har det liggende i en annen bag når det i blant gjennomføres kontroll.

Denne endringen ble innført 01.11.2023 så de som har kjøpt periodekort før denne datoen vil fortsatt ha plastkort som skal fremvises ved kontroll. Om du har mistet ditt plastkort eller ikke fått utdelt plastkort tidligere ifm. kjøp av periodekort så kan du sende en e-post til dagligleder@klatreklubben.no merket med «Digitalt periodekort» og be om at det registreres digitalt årskort på din profil. Sørg da for å legge ved en kvittering som dokumenterer kjøpet enten fra Vipps eller Zettle (kjøp gjennomført hos klatrevakt). Kvitteringen må innehold kjøpsdato for at vi skal ha muligheten til å registrere ditt periodekort.