Kurs: Rutesetter 1

19. – 20. aug. (kl. 10 – 16 begge dager) gjennomfører vi kurset Rutesetter 1. Utdanningen skal sørge for at rutesetting i Norge holder gjennomgående standard for HMS. Nivå 1-utdanning vil gi deltakerne de verktøy som kreves for å drive rutesetting, både for tauklatring og buldring, på klatresentre og i klubber.

Instruktør: Axel Nikodemussen

Pris: Kurset er gratis, men NKF krever 400,- ved registering på brattkompetanse.no

Opptakskrav

  • Fylt 16 år før kursstart.
  • Inneha brattkort.
  • Klatret aktivt i minst 12 måneder.
  • Ferdighetsnivå skal ligge på minimum 6-, for å sikre at deltakeren har en god forståelse av bevegelser i klatring.
  • Du må være medlem av Klatreklubben Ålesund (betalt medlemskontingent for 2023).

Alle kan melde sin interesse (innen søndag 13. aug.) men vi velger ut deltakere som vi mener vil bidra positivt tilbake til klubben som rutesetter i årene som kommer (både lønnet og frivillig arbeid). Målet er at minimum 50 % av deltakeren skal være kvinner, og vi oppfordrer ungdom / unge voksene til å søke om å delta.

Selve kurset har en varighet på 12 timer. I tillegg må deltakerne i ettertid gjennomføre 40 timer med praksis (klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid) for å få godkjent sertifisering (som varer i fem år). Siden kurset er gratis, vil vi kreve at deltakerne gjennomfører hele praksisen på 40 timer som dugnadstimer for Klatreklubben Ålesund (må gjennomføres innen et år etter kurset).

Mer info: https://klatring.no/rutesetterutdanning

Gira? Send en e-post til styreleder@klatreklubben.no, og skriv kort om din motivasjon for å delta på kurset. Du må også skrive fullt navn, alder, telefonnummer, e-postadresse og bekreftelse på at du oppfyller alle opptakskravene.