Mentorordning trad – 2023

Ønsker du å lære deg å klatre på naturlige sikringer, med oppfølging over tid? Er du mellom 15 – 25 år? Les videre, og se om dette er noe du burde søke opptak til! 

Klatreklubben Ålesund har fått innvilget støtte fra NKF til å gjennomføre mentorordning for tradklatring i 2023. Takk! NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for at yngre personer som er interesserte i klatring, får øynene opp for klatring på egne sikringer. Etter 10 varierte økter skal deltakerne få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd.

Kriterier for å kunne søke om deltakelse

 • Du må være mellom 15 og 25 år.
 • Du må ha brattkort.
 • Du må ha klatret selvstendig på led i minimum 1 år.
 • Du bør kunne lede grad fem på sportsklatring (inne eller ute).
 • Du burde ha litt erfaring fra sportsklatring utendørs.
 • Du må være medlem i Klatreklubben Ålesund på tidspunktet du leverer søknaden.

Generell info om mentorordningen

 • Pris: 3000,- per deltaker.
 • Antall deltakere: Fire – seks deltakere (avhenger litt av alder og erfaringsnivå).
 • Hovedinstruktør: Håkon Neset (klatreinstruktør 1 høyfjell).
 • Antall samlinger: 10 stk. Samlingene foregår over ettermiddager (mandager) og helgedager. 
 • Hvor: Sunnmøre, med utgangspunkt i Ålesund.
 • Når: Hovedsakelig ettermiddagsøkter (torsdager) i mai, juni, august og september. Noen helgedager.

Utstyr

Klatreklubben Ålesund stiller med følgende utstyr:

 • Klatretau.
 • Sikringsmidler (kamkiler og kiler).
 • Slynger (både ekspresser og forlengbare).

Deltakerne må stille med følgende utstyr:

 • Klatresele.
 • Klatresko (behagelige, må kunne være på over lengre tid).
 • Taubrems (med plass til to tau +  “guide modus”).
 • Tre skrukarabinere.
 • 1 stk. 120 cm dyneemaslynge (8 – 12 mm tykkelse).
 • 2 stk. klemknuteslynger (6mm statisk tau x ca. 50 cm).
 • Klatrehjelm (kan lånes av klubben).

Program

Dette er kun en grovskisse. Merk at det kan forekomme endringer i programmet, siden aktiviteten foregår utendørs og vi tidvis må tilpasse oss etter været. I løpet av disse ti øktene skal deltakerne gjennom blant annet kurset «fra inne til ute», introkurs i trad (masse øving på å sette kiler/kamkiler, lage standplass, taulagsrutiner, rappellering, o.l.), få erfaring med å klatre ruter med flere taulengder, klatring i høyfjellet og intro til kameratredning.

 • Torsdag 25. mai (ettermiddag).
 • Torsdag 1. juni (ettermiddag).
 • Torsdag 8. juni (ettermiddag).
 • Torsdag 15. juni (ettermiddag).
 • Søndag 18. juni (full dag).
 • Torsdag 24. august (ettermiddag).
 • Torsdag 31. august (ettermiddag).
 • Torsdag 7. september (ettermiddag).
 • Søndag 10. september (full dag).
 • Torsdag 14. september (ettermiddag).

Hvordan søke om deltakelse

 • Søknadsfrist: Søndag 14.05.2023 kl. 23:59
 • Send til følgende e-post: styreleder@klatreklubben.no (skriv «Mentorordning 2023» i emnefeltet).

I søknaden skal du skrive følgende:

 • Navn, alder, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Er du skoleelev (u.skole/vgs.), student, arbeidsledig eller i arbeid?
 • Har du vokst opp i Ålesund / Sunnmøre, eller er du tilflytter?
 • Planlegger du å bo i Ålesund etter 2023?
 • Kontaktinfo til foresatte (hvis du er under 18 år).
 • Har du brattkort?
 • Hva er din erfaring innen klatring (både innendørs og utendørs)?
 • Hva er din motivasjon for å delta på mentorordningen?

Klatreklubben Ålesund sine utvelgelseskriterier

 • Alder / erfaring.
 • Kjønn (vi ønsker at det minimum skal være 50% jenter).
 • Elev, student eller i arbeid/arbeidsledig? Vi ønsker å prioritere de yngste innenfor målgruppen, da de litt eldre gjerne har større muligheter for å selv kunne dekke utgiftene for et kurs i klatring på naturlige sikringer.
 • Tilhørighet: Gutter/jenter som er vokst opp i Ålesund, vil bli prioritert fremfor tilflyttede studenter e.l.