Kurs: Rutesetter 1

Vi har fått innvilget støtte fra NKF til å gjennomføre kurset Rutesetter 1, fra 7. – 8. mai 2022. Utdanningen skal sørge for at rutesetting i Norge holder gjennomgående standard for HMS. Nivå 1-utdanning vil gi deltakerne de verktøy som kreves for å drive rutesetting, både for tauklatring og buldring, på klatresentre og i klubber.

Instruktør: Ida-Sofie Pettersen (fra Tr.heim).

Kurset er gratis, men NKF krever 400,- ved registering på brattkompetanse.no

Deltakerne må være aktive medlemmer av Klatreklubben Ålesund. Alle kan melde sin interesse, men vi velger ut seks stk. som vi mener vil bidra positivt tilbake til klubben som rutesetter i årene som kommer. Målet er at minimum 50 % av deltakeren skal være kvinner, og vi oppfordrer ungdom / unge voksene til å søke om å delta.

I fremtiden vil vi vurdere å betale lokale rutesettere for å skru i veggen vår, men for å få lønn, vil det være krav om at man minimum er sertifisert Rutesetter 1.

Selve kurset har en varighet på 12 timer. I tillegg må deltakerne i ettertid gjennomføre 40 timer med praksis (klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid) for å få godkjent sertifisering (som varer i fem år). Siden kurset er gratis, vil vi kreve at deltakerne gjennomfører hele praksisen på 40 timer som dugnadstimer for Klatreklubben Ålesund (må gjennomføres innen et år etter kurset).

Høsten 2021 gjennomførte Jenny, David, Eivind, Kenneth, Ørjan og Ola dette kurset. De var veldig fornøyde med kurset, og vi fikk gode tilbakemeldinger på kvaliteten på rutene som ble satt etter kurset.

Mer info: https://klatring.no/rutesetterutdanning

Gira? Meld din interesse til styreleder@klatreklubben.no