Årsmøte 2022

Tirsdag 29.02.22 fra kl. 19:00 – 21:00 er det årsmøte på Terminalen. Etter årsmøte blir det sosialt opplegg på Terminalen.

Til medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra styret i Klatreklubben Ålesund

Velkommen til årsmøte i Klatreklubben Ålesund

Dato: Tirsdag 29.03.2022

Kl. 19:00 – 21:00

Sted: Terminalen Byscene

Se vedlagt innkalling. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styreleder@klatreklubben.no senest 14 dager før årsmøtet (15.03.22). Sakspapirer vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post og publisert på vår hjemmeside (klatreklubben.no) senest én uke før årsmøte.

Klatreklubben Ålesund søker nye styremedlemmer. Alle posisjoner i styret er åpne for valg. Klatreklubben har derfor behov for flere gira klatrere, som vil bidra til en positiv utvikling det kommende året. Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg til styret. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og det er et krav om at styret i Klatreklubben Ålesund har minst to personer fra hvert kjønn. Vi har det siste året hatt to kvinner i styret, men nå håper vi at vi kan få enda flere kvinner til å bidra det kommende året.

Saksapirer til årsmøte: https://1drv.ms/u/s!Ah942ne8aKwcjjnFlKzkcAL9dbU7?e=mckxIE

Facebook-arrangement: https://fb.me/e/2fcn80BLq

Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

Kontaktperson

Ola Roalkvam

Styreleder

99373230

styreleder@klatreklubben.no

Innkalling-Arsmote-2022-Klatreklubben-Alesund