Kurs: Klatreinstruktør inne

Ønsker du å bli instruktør eller trener i klubben?

I mars/april er Ola Roalkvam instruktør for et kurs som ved bestått gir instruktørgodkjenningen «klatreinstruktør inne» (tidligere kjent som «klatreleder inne»). Klatreinstruktør inne utdannes av Norges Klatreforbund, for å sikre at grunnkurs og andre klatreaktiviteter innendørs, holdes på en sikker og god måte. Kurset er for klatrere med god kompetanse på sikring, som ønsker å begynne å instruere i klatring og sikring innendørs.

Alt arbeid som instruktør/trener har en timelønn på 250 kr, og du er samtidig med på et viktig arbeid i utviklingen av Klatreklubben Ålesund.

Kurset (totalt 16 timer) vil gå over følgende tre dager:

  • Onsdag 30.03. kl. 16:00 – 22:00
  • Mandag 04.04. kl. 16:00 – 22:00
  • Onsdag 06.04. kl. 16:00 – 20:00

Er du interessert i å delta? Meld din interesse til styreleder@klatreklubben.no. Ved henvendelse ønsker vi at du oppgir følgende:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • Hvor lenge du har klatret og nivået ditt
  • Kort om hvorfor du ønsker instruktørutdanning
  • Ønsker du å bidra som instruktør/trener i Klatreklubben Ålesund (fra høsten 2022) ?
  • Har du registrert brattkort på www.brattkompetanse.no?

Mer info om opptakskrav, praksis, pris, innhold o.l.:  https://www.klatreklubben.no/kurs/klatrelederkurs/