Nyttårshilsen fra styreleder

2021 har vært nok et fint år for Klatreklubben Ålesund. Aktiviteten både ute og inne var god, noe som blant annet gjenspeiles i at vi har satt ny rekord i antall betalende medlemmer med 425 (opp 100 fra 2020) og at styreleder persa på Fønixexpressen. For et år! Salg av årskort slo også tidligere rekorder, og klubbens fire treningsgrupper for barn/ungdom har ventelister. Det er kult at det er mange ivrige blant de yngste i klubben, og dere motiverer oss eldre til å trøkke til litt ekstra.

Jeg syns det er skikkelig gøy at man i 2021 kan drifte en mellomstor klatreklubb i Norge hovedsakelig med frivillig arbeidskraft. Totalt har det blitt lagt ned godt over 1000 frivillige arbeidstimer dette året. Mye blir gjort av styret, men vi har heldigvis fått god hjelp på dugnader fra noen av klubbens flotte medlemmer. Klubbens instruktører, trenere og klatrevakter fortjener også en stor takk!

Klatreveggen i SBM-Arena ble eksternt kontrollert i desember, og det ble ikke rapportert om store feil. Imponerende av en klatrevegg fra 1998! Vi skal selvfølgelig fortsette å arbeide for en ny klatrehall sammen med Buldrehallen, men det er godt å vite at vi trygt kan fortsatte å skape mye glede i vår nåværende vegg. Mye av styrets frivillige arbeidstid går til å opprettholde aktiviteten i SBM-Arena, men vi håper at vi i 2022 skal få enda mer fokus på uteklatring. Vi trenger masse hjelp fra våre medlemmer til å bruke nyinnkjøpte bolter og ankere til oppgradering av eksisterende felt og utviklingen av nye. Mange klatrere er kun innendørs, og vi vil gjerne få enda flere ut på ekte stein!

Klatreklubben Ålesund sitt styre består av ni stk., der alle er i alderen +/- 30 år. Syv innflyttere, men heldigvis har vi også to lokale bidrag. Eivind Bjørge har imponert oss alle med sin arbeidskapasitet, og det tok han ca. to uker å organisere rivning / oppbygning av ny buldrevegg / kraftloft. Det sosiale har blitt ordnet av Synnøve Nesdal Sandnes og dette vet vi verdsettes høyt av klubbens medlemmer. Jenny Mildenberger og David Koch har stilt opp nesten daglig på årets tre rutesetter-dugnader, og samtidig planlagt konkurransene. Uten Tore Fadnes hadde ikke klubbens treningsgrupper vært like godt organisert. Jonas Østrem har bidratt som assistent i byggeprosjektet, samtidig som han har tatt ansvar for internkontroll av klubbens utstyr og inventar. Henning Eidsheim har lagt ned mange timer for å skru nye ruter, fikse det elektriske eller utføre andre praktiske gjøremål som vi andre ikke skjønner løsningen på. Kenneth Grytskog er en aktiv vara, han stiller de gode spørsmålene og noter ned alt vi babler om på styremøtene. Lene Roalkvam er ikke i styret, men som regnskapsfører passer hun på at vi ikke bruker opp pengene på tull og tøys, samtidig som at budsjett blir fulgt. Klubben har de siste årene fått ny daglig leder nesten like ofte som årstidene skifter, men med årets ansettelse av Ulrik Vik Nakken, håper vi at det blir bedre kontinuitet. Ulrik sin stillingsprosent er betydelig lavere enn tidligere daglige ledere, men foreløpig har ikke styret merket noe til dette, og vi er imponert over alt han har fått til på kort tid. Tusen takk til dere alle sammen for alt dere gjør for Klatreklubben Ålesund!

Brønnøysundregisteret opplyser at Klatreklubben Ålesund ble stiftet 04.11.1997, noe som betyr at klubben blir 25 år i 2022. I 2018 ble det arrangert et 25-årsjubileum (med 1992 som stiftelsesår), så det er faktisk mulig at klubben nå blir 30 år. Vi skal finne ut av riktig alder, men fest blir det uansett! Måtte 2022 bli et godt klatreår for alle som liker Klatreklubben Ålesund, der alle holder seg skadefrie, beholder leken i klatringen og samtidig trøkker til litt ekstra for å nå sine egne mål innen denne fantastiske livsstilen.

– Ola Roalkvam