Ekstraordinært årsmøte – Saksliste

Torsdag 2. desember kl. 18:00 – 19:00 i Sparebanken Møre Arena (ved buldreveggen) avholder Klatreklubben Ålesund et ekstraordinært årsmøte, og alle medlemmer er velkomne til å delta i demokratiet som styrer denne klubben.


Til: Medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra: Styret i Klatreklubben Ålesund

Dato: Torsdag 2. desember 2021

Kl.: 18:00 – 19:00

Sted: Sparebanken Møre Arena (ved buldreveggen)


Styret i Klatreklubben Ålesund ønsker at årsmøte skal diskutere og stemme over følgende sak: Oppgradering av treningsloft / buldrevegg i SMB-Arena.

Den siste måneden har en prosjektgruppe arbeidet med å se på mulighetene for å utvikle dagens treningsloft/buldrevegg i SBM-Arena. Prosjektgruppen har lagt frem et forslag (se vedlegg) om å bruke inntil 500 000,- av sparepengene til Klatreklubben Ålesund (som totalt er på ca. 1 500 000,-) for å bygge om dagens treningsloft / buldrevegg. Styret i Klatreklubben Ålesund stiller seg bak prosjektgruppens forslag, og ønsker at årsmøte skal stemme over denne saken. Årsmøte i 2019 bestemte at sparepengene (i 2019 var dette ca. 800.000) ikke skal brukes uten godkjenning fra et årsmøte, og at dette er oppsparte midler som er satt av til ny klatrehall.

Forslag: Styret i Klatreklubben Ålesund ønsker å få fullmakt til å benytte opp til 500 000,- av sparepengene til oppgradering av treningsloft og buldrevegg.

Vedlegg: https://1drv.ms/u/s!Ah942ne8aKwcjWXIFapwvnsH5ZUX?e=cvlYsi


Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent for 2021. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv., se Idrettslagets lov §5 til §8.


Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

Kontaktperson

Ola Roalkvam

Styreleder

99373230

styreleder@klatreklubben.no