Ekstraordinært årsmøte

Torsdag 2. desember kl. 18:00 – 19:00 i Sparebanken Møre Arena (ved buldreveggen) avholder Klatreklubben Ålesund et ekstraordinært årsmøte, og alle medlemmer er velkomne til å delta i demokratiet som styrer denne klubben.

Til       Medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra      Styret i Klatreklubben Ålesund

Dato    Torsdag 2. desember 2021

Kl.       18:00 – 19:00

Sted    Sparebanken Møre Arena (ved buldreveggen)

Saker som ønskes tatt opp på det ekstraordinære årsmøtet, må sendes til styreleder@klatreklubben.no senest 14 dager før årsmøtet (18.11.21). Sakspapirer vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post og publisert på vår hjemmeside (klatreklubben.no) senest én uke før ekstraordinært årsmøte.

Foreløpig saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen
  3. Godkjenne sakslisten
  4. Velge dirigent
  5. Velge referent
  6. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  7. Vurdere oppgradering av buldreveggen / treningsloftet i SMB-Arena. Senest én uke før ekstraordinært årsmøte, vil sakspapirer bli sendt ut til alle medlemmer av Klatreklubben Ålesund. Her vil dere få informasjon om styrets forslag til hvordan vi kan bygge om buldreveggen/treningsloftet, og kostanden av dette. Klatreklubben Ålesund vil måtte bruke sparepenger på dette, og det er derfor opp til årsmøte å vedta om oppgradering skal gjennomføres eller ikke.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent for 2021. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv., se Idrettslagets lov §5 til §8.

Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

Kontaktperson

Ola Roalkvam

Styreleder

99373230 styreleder@klatreklubben.no