Klatreleder inne

28. og 29. mai. 2021 avholder vi kurs for å bli klatreleder inne. Kurset har en varighet på totalt 12 timer. Fredag kl. 16 – 22. Lørdag kl. 9 – 15. Kurset har seks plasser, og per 5. mai er det tre ledige.

Sted: Sparebanken Møre Arena. Instruktør: Ola Roalkvam

Generell info

Dette et kurs som ved bestått gir instruktørgodkjenningen «Klatreleder inne». Klatreleder inne utdannes av Norges Klatreforbund, for å sikre at grunnkurs og andre klatreaktiviteter innendørs, holdes på en sikker og bra måte.

Klatreklubben Ålesund er avhengige av instruktører for å ha en aktiv klubb. Vi er derfor på utkikk etter flere som ønsker å ta instruktørutdanning for å bidra i klubben. Du trenger ikke å holde flere kurs enn du selv ønsker, men vi vil sette opp en plan for gjerne et halv år frem i tid. Vi trenger derfor noen instruktører som er villig til å planlegge med oss, slik at kurstilbudet til våre medlemmer forbedres. All kursaktivitet er lønnet arbeid (250,- timen). 

Påmelding sendes til dagligleder@klatreklubben.no (les opptakskrav før påmelding).

Ved henvendelse ønsker vi at du oppgir følgende:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Hvor lenge du har klatret og nivået ditt
 • Kort om hvorfor du ønsker instruktørutdanning
 • Ønsker du å bidra som instruktør i Klatreklubben Ålesund?
 • Har du registrert brattkort på www.brattkompetanse.no?

Pris:

 • Medlem = 1600,-
 • Ikke medlem = 2000,-
 • Gratis for trenere, evt. etter avtale pga. andre forhold.

* Du blir fakturert i forkant av kurset.

*  NKF tar en avgift på 400,- for registrering som instruktør via brattkompetanse.no. Denne avgiften må deltaker dekke selv.

*** Alle instruktører i klubben får timelønn på 250,- fra sitt første instruktøroppdrag (og man kan få holde sitt første kurs sammen med en erfaren instruktør).

Avbestilling:

 • Ved avbestilling inne 14 dager før kursstart, vil hele påmeldingsavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling inne syv dager før kursstart, vil halve påmeldingsavgiften bli refundert.
 • Ved avbestilling med mindre enn syv dager til kursstart, vil ingen del av påmeldingsavgiften bli refundert.

Opptakskrav:

 • Fylt 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år vil ha et begrenset arbeidsområde.
 • Tilsvarende 12 mnd. erfaring fra klatring. Med dette menes 12 mnd med regelmessig aktivitet. Kursleder kan ta inn deltagere ned til 6 mnd. egenerfaring dersom et høyt aktivitets- og ferdighetsnivå tilsier at dette er tilstrekkelig.
 • Må kunne lede ruter på bolter sikkert og metodisk. Det forutsettes at grunnleggende metoder for sikring på led beherskes fullt ut og at kandidatene er komfortable med fall på led.
 • For å delta på kurset må man ha registrert brattkort på www.brattkompetanse.no.

Kurset kvalifiserer til å:

 • Være instruktør og kursleder på innføringskurs inne
 • Organisere klatring som aktivitet innendørs for barn, ungdom osv.
 • Gjennomføre topptaukort- og brattkortprøver

Kurset er delt i to moduler:

 • Metodedelen: Skal forsikre at deltagerne har kunnskap og forståelse for klatringens håndverk. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Man skal også forstå prinsippene rundt klatreteknikk og bevegelse.
 • Veilederdelen: Skal gi deltagerne trening i rollen som instruktør, slik at de kan holde de kurs og aktiviteter som kvalifiseringen gir. Dette innebærer at de må vise at de kan holde et grunnkurs inne. Som en del av kurset skal de få tilbakemelding på sin rolle som instruktør.

Mer infohttps://klatring.no/klatreleder-inne