Innføringskurs Mars

Ønsker du å starte klatring? Her er ein glimrende mulighet!
Innføringskurs i klatring er første steget innen klatrekurs. Her lærer du håntverket i klatring, nemlig hvordan sikre på ein trygg måte.
Kurset vare to dager, dag 1 har fokus på topptau sikring og dag 2 har fokus på led sikring.

For meir informaskjon og påmelding:
http://www.klatreklubben.no/produkt/innforingskurs-dag-1-mars/
http://www.klatreklubben.no/produkt/innforingskurs-dag-2-mars/