Årsmøte 2020

Til:      Medlemmer i Klatreklubben Ålesund

Fra:      Styret i Klatreklubben Ålesund

 

Dato:    03.03.2020

Kl.:      19:00 – 21:00

Sted:    Spjelkavik vgs. (rom 221, andre etasje, inngang fra øst (den første parkeringen du kommer til)

 

Saksliste, årsmelding, budsjett, regnskap, mm.:

https://www.dropbox.com/sh/5dd4yboe22hvs7d/AADcvehAdHqkABdHhUJZnQHwa?dl=0

 

Viktige saker:

9.1 Spjelkavik Arena: Hva skal Klatreklubben Ålesund gjøre i forhold til den planlagte klatrehallen i Spjelkavik Arena? Skal klubben trekke seg ut, eller fortsette arbeidet?

9.2 Buldrehallen AS: Klatreklubben Ålesund er forespurt om det er ønskelig å kjøpe seg inn i Buldrehallen AS, for å så starte et samarbeid om en ny klatrehall i Ålesund. Hva tenker klubbens medlemmer om et slikt samarbeid?

 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent for 2020. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv., se Idrettslagets lov §5 til §8.

 

Vennlig hilsen

Styret i Klatreklubben Ålesund

 

Ved Ola Roalkvam

Styreleder

Tlf.:99373230

Epost: styreleder@klatreklubben.no