Ønsker du å bli en del av det nye styret til Klatreklubben Ålesund?

I slutten av februar 2020 skal årsmøte velge nytt styre. Alle posisjoner i styret er åpne for valg, og syv av dagens ni styremedlemmer stiller til gjenvalg. Klatreklubben har derfor behov for flere gira klatrere som vil bidra til en positiv utvikling det kommende året.

Klatreklubben Ålesund har en daglig leder i 50 % , men vi er fortsatt er frivillig klubb som drives av og for våre medlemmer. Ta kontakt hvis du, eller noen du kjenner, vil være styremedlem i den neste perioden. Sammen skaper vi en god klubb!

Valgkomiteen: Marius Storeide, Mads Gausdal og Kristin Anholt

Spm. ang. vervet som styreleder kan stilles til avtroppende styreleder

Ola Roalkvam / styreleder@klatreklubben.no / 99373230