Oppdatering ang. ny klatrehall i Spjelkavik Arena

Denne uken har det vært møte i både fylkestinget og kommunestyret i nye Ålesund kommune. På mandag vedtok fylkestinget at Spjelkavik Arena skal bygges, og i dag vedtok Ålesund kommune å gå inn som leietaker, slik at hallen blir bygd med tre hallflater. Ålesund kommune garanterer også for Spjelkavik idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Judoklubb og Ålesund Ju Jitsuklubb sine årlige økonomiske forpliktelser for en periode på inntil 30 år. Samlet garantibeløp er inntil 4,8 mill. kroner første år og skal nedtrappes i tråd med nedbetaling av lån/nedskrivning av verdi på hallen.

Dette betyr at Spjelkavik Arena denne uken har kommet en godt stykke nærmere realisering, og det er derfor på sin plass med litt info ang. prosessen videre for klatreklubben sin del:

I januar/februar 2020 vil Klatreklubben Ålesund få forelagt en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune, og et styremøte vil avgjøre om denne skal signeres. Samarbeidsavtalen binder ikke Klatreklubben Ålesund til å bli med i Spjelkavik Arena, men den gjør at klatreklubben får bli med i den videre planleggingen av prosjektet utover i 2020. Målet er at det så skal bli laget et konkret forprosjekt i løpet av 2020, og dette vil inneholde alle detaljer om hvordan klatrehallen vil se ut og hvilke årlige leiekostnader dette vil medføre for Klatreklubben Ålesund. Tegningene og leiekostnader som tidligere har vært presentert (blant annet bilde til denne saken) er kun utkast, og i forprosjektet vil alle funksjoner i klatrehallen bli godt beskrevet. Dette forprosjektet vil så bli presentert for et årsmøte, og med de fleste detaljene på plass, vil det være mulig å få til en god debatt om veien videre. Det vil så være opp til årsmøte å vedta om Klatreklubben Ålesund skal bli med videre, eller trekke seg ut av prosjektet før byggingen starter.

Det vil altså ta litt tid før vi vet helt konkret hva det blir til i sagen om ny klatrehall, men i løpet av 2020 vil forhåpentligvis det meste av forarbeidet bli klart, slik at det i 2021 kan bygges en ny hall i Spjelkavik, enten med eller uten Klatreklubben Ålesund.

Vi håper at våre medlemmer vil bidra til at vi får en god diskusjon om klubbens vei videre, og at vi sammen blir enige om hva som er best for Klatreklubben Ålesund.  Dette blir moro! Heia Klatreklubben Ålesund!

 

Styreleder