Konkurransestøtte (nasjonalt og internasjonalt)

Vedtatt ved årsmøte 28.03.2019

 

Konkurransestøtte – Nasjonale konkurranser

Klatreklubben Ålesund støtter medlemmer som deltar i nasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

 • Klubben dekker påmeldingsavgiften for alle betalende medlemmer. Hvis påmeldingsavgiften blir dyrere grunnet sen påmelding, dekker klubben kun den opprinnelige prisen. Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen, og de må selv legge ut for påmeldingen. Klubben dekker ikke påmeldingsavgift hvis vi selv er arrangør/medarrangør.
 • Aktive medlemmer kan i tillegg søke om dekking av utgifter til reise og hotell for 750 kr per utøver per konkurranse (maks 4500 per år). Utøveren må vise dokumentasjon og kvittering for utgiftene.
 • Aktive medlemmer defineres ved at de har gyldig periodekort (12/6 mnd.) for datoen konkurransen gjennomføres og deltar aktivt i en av klubbens treningsgrupper (hvis vi tilbyr for gjeldende aldersgruppe). Det er opp til styret å fatte vedtak om medlem defineres som et aktivt medlem.
 • Medlemmer som mottar støtte (både påmeldingsavgift og/eller reise og hotell) skal bruke klubbklær når de konkurrerer (t-skjorte/singlet).
 • Medlemmer som mottar støtte (både påmeldingsavgift og/eller reise og hotell) forplikter seg til å skrive en kort oppsummering med bilder fra hver konkurranse de deltar på, slik at denne kan publiseres på klubbens hjemmeside og Facebook-side. I tillegg kan de bli bedt om å fortelle om sine opplevelser på klubbens medlemsmøter eller andre tilstelninger.
 • Medlemmer er selv ansvarlig å sende inn utlegg. Husk å legg ved alle relevante kvitteringer (ingen kvittering = ingen støtte). Det skal kun sendes sende en søknad per år, og denne skal sendes til dagligleder@klatreklubben.no innen 1. desember for utgifter i inneværende år. Støtten utbetales ikke hvis fristen ikke overholdes.

 

Konkurransestøtte – Internasjonale konkurranser

Klatreklubben Ålesund støtter medlemmer som deltar i internasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

 • Støtte til deltakelse i internasjonale klatrekonkurranser gis kun hvis utøveren er kvalifisert til å delta gjennom uttak fra Norges Klatreforbund.
 • Aktive medlemmer som deltar i internasjonale klatrekonkurranser er berettiget til økonomisk støtte, så lenge de også var medlemmer året før.
 • Aktive medlemmer defineres ved at de har gyldig periodekort (12/6 mnd.) for datoen konkurransen gjennomføres og deltar aktivt i en av klubbens treningsgrupper (hvis vi tilbyr for gjeldende aldersgruppe). Det er opp til styret å fatte vedtak om medlem defineres som et aktivt medlem.
 • Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen.
 • Det kan kun søkes støtte for to konkurranse per år.
 • Det kan søkes opp til 2.000,- i støtte per konkurranse
 • Hvis summen av alle søknader per år er større enn beløpet som er fastsatt av styret i budsjettet, fordeles pengene proporsjonalt mellom søknadene. Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.
 • Medlemmer som mottar støtte skal bruke klubbklær når de konkurrerer (t-skjorte/singlet).
 • Medlemmer som mottar støtte forplikter seg til å skrive en oppsummering med bilder fra hver konkurranse de deltar på, slik at denne kan publiseres på klubbens hjemmeside og Facebook-side. I tillegg kan de bli bedt om å fortelle om sine opplevelser på klubbens medlemsmøter eller andre tilstelninger.
 • Medlemmer er selv ansvarlig å sende inn utlegg. Husk å legg ved alle relevante kvitteringer (ingen kvittering = ingen støtte). Det skal kun sendes sende en søknad per år, og denne skal sendes til dagligleder@klatreklubben.no innen 1. desember for utgifter i inneværende år. Støtten utbetales ikke hvis fristen ikke overholdes.