Kameratredningskurs

Foto: Øyvind Salvesen.

Klatreklubben Ålesund inviterer til kurs for viderekomne klatrere som ønsker å lære kameratredning. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer.

Ønsker du å delta på et slikt kurs? Ta kontakt med dagligleder@klatreklubben.no

 

Pris: 1500,- for medlem / 2000,- for ikke medlem.

Ferdighet: Deltagerne må ha erfaring fra leding på naturlige sikringer, på ruter av grad 4.

Erfaring: Minimum 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder. Generell friluftserfaring, være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold.

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.

Viktige temaer på dette kurset:

 • Forebyggende arbeid
 • Risiko- og konsekvenstenkning
 • Valg av utstyr
 • Avbinding og frigjøring av standplass
 • Klemknutegang
 • Heising
 • Stabilisering av skadd
 • Nedfiring med skadd Førstehjelp

Påkrevd utstyr:

 • Klatresele
 • Hjelm
 • 3 x Skrukarabin
 • 4 x vanlige karabinere
 • 1 x Taubrems
 • 2 x 120cm slynger
 • 2 x klemknuteslynger (6mm)
 • Sikringsmidler (kiler og kamkiler)
 • To halvtau per taulag

Mer info: https://klatring.no/kameratredningskurs