Takk + Høstklatrefest 2018

cof

Takk! Takk! Takk! Nok en dugnadsuke er over, og styreleder ønsker å takke alle som har bidratt. Klubben setter stor pris på alle dere som til sammen har lagt ned godt over hundre dugnadstimer for at våre medlemmer skal ha spennende og utfordrende ruter/bulder å klatre på i månedene som kommer (vi skrur nytt i januar).

Det varmer å se god dugnadsånd, selv om vi lever i et samfunn som stadig blir mer kommersielt. Klatreklubben Ålesund er helt avhengig av frivillig innsats for at vi skal ha en levende klubb som skaper et godt miljø for de som elsker denne flotte sporten, så takk til alle som er med på å gjøre klubben litt bedre. Dere er en gjeng med fantastiske folk!

Tirsdag 25. sept. inviterer Klatreklubben Ålesund til Høstklatrefest 2018. Dette er en uhøytidelig klatrekonkurranse for alle nivåer, der vi skal takke for den gode dugnadsånden i klubben, som nå har gitt oss så mange nye ruter å klatre på.

Høstklatrefest (lavterskel konk.): https://www.facebook.com/events/270891300212946/