Innkjøp av automatiske sikringsmaskiner

Vi har i dag (20.09.18) bestilt to. stk automatiske sikringsmaskiner (auto belay) til vår klatrevegg i SBM-Arena. Leveringstid er på ca. tre uker, så vi håper at våre medlemmer kan klatre på disse mot slutten av oktober. Vi satset på at dette blir et fint tilskudd i veggen vår, og at våre medlemmer vil sette pris på at vi sakte men sikkert fornyer oss litt.

 

Selv om klatring på selvsikring gjør at man kan trene klatring effektivt og uten behov for sikringshjelp av medklatrer, er sikkerheten er utfordring med slike maskiner. Det har skjedd flere ulykker og nestenulykker i Norge pga. menneskelig svikt, for når hjernen er alene (og det ikke er en partner som er med på kameratsjekken), skapes nye utfordringer som gjør at vi må ha et økt fokus på sikkerhet ved klatring på selvsikring.

 

Av den grunn vil Klatreklubben Ålesund følge Norges Klatreforbund sine tiltaksliste for klatrehaller med selvsikringssystem:

  • Informasjon om selvsikring med tilhørende faremomenter.
  • Krav om opplæring i selvsikring fra en av våre klatrevakter (gleder også de som fra før av har topptau-/brattkort)
  • Et system for å kontrollere at selvsikringen er festet i selen: Kameratsjekk eller klatrevaktsjekk.
  • Fysiske barrierer i form av store trekantseil eller lignende.

 

Mer om sikkerhet: 
https://www.norsk-klatring.no/sikker…/naar-hjernen-er-alene2