Oppdatering ang. ny hall

Spjelkavik Arena er prioritert som nr. to i fylkeskommunen av de prosjektene som ikke allerede er igangsatt (Fagerlia vgs. er nr. en). Fylket er klar på at en hall må komme så rask som mulig, da Spjelkavik vgs. er avhengig av denne hallen for å kunne gi undervisning til sine elever. Idrettslinja skal flyttes hit, klasserommene står klare i desember, men elevene kan ikke flyttes over før hallen er ferdig.

Det er ikke gitt nødvendig vedtak om å starte planleggingen av prosjektet på nåværende tidspunkt, og mest sannsynlig vil dette skje på fylkestinget i desember 2018. Alle fylkeskommunale investeringer blir som kjent påvirket av utfallet av Nordøyvegen, og inntil den er avklart, vil andre prosjekter måtte stå på vent. Endelig vedtak om gjennomføring av prosjektet vil komme når de har fått utarbeidet forprosjekt. Dette vil forhåpentligvis være på plass i løpet av 2019. Optimistisk byggestart er 2020, med ferdigstillelse av hallen i 2022.

Her er det altså bare å holde ut og ha troen på at det endelig blir vedtatt 

 

 

Frem til desember 2018 vil bygg- og eigedomsavdelingen i fylkeskommunen jobbe med følgende saker:

– Tiltaksplan for miljø ihht reguleringsplan. Konkurranse er utlyst.

– Leieavtaler med idrettslagene inkl. avklaring på hvordan innskuddene skal håndteres.

– Endring av søknad om spillemidler som følge av endret selskapsform (fra AS til fylkeskommunalt eid bygg). Det er allerede avklart at endringen ikke har påvirkning for programsatsningsmidlene til kampsport.

– Avklaring av tomt, herunder overskjøting/inngåelse av festeavtale.

– Oppdatert kostnadsoppsett og fremdriftsplan