Vedlikehold av lokale klatrefelt

Nå som utesesongen er godt i gang, vil klubben gjerne ha følgende informasjon fra klatrefeltene i vårt nærområde:
 • Dårlige bolter
 • Dårlige topptaufester
 • Løse blokker
 • Evt. andre ting som bør forbedres
Link til rapportering: http://www.klatreklubben.no/klatreforer/rapporter-darlige-bolter-2/
 
Sjekkpunkt ved bolter:
 • Sjekk at hengeren ikke er løs, da det ikke er unormalt at hengere løsner. Ha gjerne med deg en 17mm fastnøkkel slik at du kan stramme hengere.
 • Sjekk at hengeren ikke er bøyd slik at karabineren blir liggende uheldig mot fjellet.
 • Se etter alvorlige rustangrep. Litt overflaterust/lett brunlig farge på bolt/mutter/henger er ikke farlig.

 

All klatring, også bolteklatring, er en risikoaktivitet og dette er ikke ment som en komplett liste over alt som kan gå galt. Klatring utendørs skjer på eget ansvar. Dersom du kommer over forhold som du mener bør utbedres setter vi pris på å bli informert.

De fleste rutene vårt nærområde er utstyrt med 10mm ekspansjonsbolter. I utgangspunktet har slike bolter og hengerene en bruddstyrke som er tre/fire ganger større en maksimal belastning ved et fall. Over tid vil imidlertid bruddstyrken til ekspansjonsbolter bli noe redusert.
Redusert bruddstyrke skyldes blant annet:
 • Korrosjon/rust
 • Mekanisk slitasje

Hvor raskt styrken reduseres avhenger blant annet av:

 • Klima
 • Saltinnhold i luften
 • Steinkvalitet
 • Vannsig
 • Belastning fra klatrere
 • Stålkvalitet på bolter/henger/mutter

 

Bidra

 • Rebolting og etablering av nye ruter/klatrefelt er arbeidskrevende og kostbart.
 • Alle som klatrer utendørs i Ålesund oppfordres til å melde seg inn i klubben for å støtte opp om vedlikehold/utvikling.
 • Ta kontakt hvis du ønsker å bidra i dette arbeidet.

 

Uteansvarlig: 

Navn: David Koch
E-post: uteansvarlig@klatreklubben.no
Tlf.: 45171068