Nøkkelbrikke

Endelig er toalettet på plass, og vi har gleden av å levere ut nøkkelbrikker til våre medlemmer med halv- og helårskort.
Utlevering av nøkkelbrikker vil foregå i hallen førstkommende mandag og tirsdag (29. og 30.januar) i tidsrommet 17.00-20.00.
Har du ikke mulighet til å møte opp da, kan du sende en mail til dagligleder@klatreklubben.no, så avtaler vi en annen tid.

Send mail til daglig leder med «bestilling» av nøkkelbrikken, slik vi får gjort disse klar på forhånd.

Legger ved avtale for bruk av nøkkelbrikke. For raskere betjening er det fint om du printer ut denne selv, leser gjennom og fyller den ut på forhånd. Brukeravtale nøkkelbrikke.