NY DAGLIG LEDER I KLATREKLUBBEN

Ny daglig leder i Klatreklubben Ålesund er Frida Myklebust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra og med i dag, 6 november 2017 er Frida daglig leder i Klatreklubben Ålesund. Hun er ansatt i 50% stilling.

Hun kan kontaktes via e-post :   dagligleder@klatreklubben.no         eller på mobil:   952 22 714

Hun vil heretter ta seg av den daglige driften for klatreklubben, og være klubbens kontaktperson.

 

 

TAKK FOR MEG!

Jeg vil takke for det samarbeidet som har vært med klubbens medlemmer (klatrere, instruktører, ruteskruere, tidligere og nåværende styremedlemmer), ledelsen og ansatte ved Sbm-Arena, samt alle andre som har vært med og bidratt til å utvikle klatreanlegget, og det miljøet vi har i klubben.

Det har skjedd store forandringer i løpet av den tiden jeg har vært her, og den positive utviklingen ser ut til å fortsette videre. Vi har fått mere areal, buldrevegg og tauvegg for barn, samt et kraftloft for de som trenger utfordringer ut over «den normale» klatringen. Det er satt opp et bygg med oppholdsrom for klatrevaktene, kontor, og bedre oppbevaring av klubbens utstyr. I tillegg er det bak barneveggen bygget et lager for klatretak og verktøy. Et nytt rom med toalett/gardereobe er under bygging, og arbeidet med å få egen inngang er snart ferdig.

Alle forbedringene som er nevnt ovenfor er gjort på dugnad, av engasjerte og ivrige medlemmer.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT (ingen nevnt, ingen glemt).

Det er fortsatt mye arbeid å ta tak i, og klubben har slitt med at dugnadsånden generelt sett er på veg nedover. Ansettelsen av en person i fast stilling er tatt etter en vurdering av hva som må til, for å kunne opprette og videreutvikle klubbens aktivitetsnivå. Grunnlaget for videre drift og utvikling er nå forhåpentligvis i de beste hender.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske Frida lykke til i jobben.

 

Mvh

Ivar Cock-Olsen