NB! OM DU SKAL KLATRE TIRSDAG 20. JUNI LES DETTE.

Konserten med STING kommende tirsdag legger litt føringer mht hvor og når vi kan ferdes for å komme til storhallen. Restriksjonene gjelder først og fremst tirsdagen og går ut på følgende:

  • Det er begrenset med parkeringsmuligheter utenfor storhallen mandag – onsdag.
  • Det vil bli kontroll av kjøretøy/fører som ønsker å kjøre ned til storhallen tirsdagen i tidsrommet mellom kl 10.00 – 17.30. Fint om du tar med visittkort  eller annen form for legitimasjon
  • Det blir ikke mulighet å kjøre inn eller ut av parkeringsplassen ved hovedinngangen til hallen, i tidsrommet kl 17.30 – 23.30 (da det er stor ansamling av besøkende på og utenfor stadion, samt at det er satt opp en form for barrikade)
  • Det KAN HENDE at det likevel blir en mulighet for å parkere mellom CLS og storhallen (øvre plan) for så å gå gangveien ned til hallen. Regner med at man også her vil møte en vakt som ønsker å se legitimasjon
  • Gangbroa vil også være åpen, men med vakt utplassert.

Bakgrunnen for disse innskjerpelsene er den generelle trusselfaren og krav fra myndighetene. Det enkleste og beste for alle parter er at man forholder seg til ovennevnte, eller bare holder seg unna i den mest restriktive perioden.

Som dere ser, er det lurt å planlegge litt, med tanke på transport til hallen.

Vi holder åpent som vanlig, med betjent vakt fra 1730-2000.