Har du fine klatrebilete?

Vi skal skaffe sponsorar til den nye klatrehallen. Til det reng vi nokre fine bilete som beskriver klatring og klatreklubben.  Desse bileta er dei som skal fortelje kven vi er, kva vi driv med og kva vi står for.
Bileta må halde ein viss kvalitet.
Dette vil være eit fint, viktig og enkelt bidrag til ein ny klatrehall.

Vi skal velje ut fire bileter frå fire ulike settingar.

  • Miljø scene
  • Inneklatring
  • Fjell og tindar.
  • Trening

 

Har du bilete som du ikkje sjølv har teke må vi få løyve frå den som har teke biletet.
Personar som er på biletet må og ha blitt spurt om det er greitt å vise biletet.

 

Merk bileta med avsendar, fotograf og kven som er på bileta.
Send bileta på e-post til

nyhall at klatreklubben dot no
Med venleg helsing
André Magnussen