Regler for åpning av SBM Arena utenfor ordinær åpningstid

I avtalen mellom Klatreklubben Ålesund og Sparebanken Møre Arena om leie av klatreanlegget vi benytter oss av, er det beskrevet kriterier for at vi skal kunne åpne anlegget utenom ordinær åpningstid.

I avtalen vår har vi tilgang til 10 nøkkelbrikker med tilhørende koder. Disse er det det sittende styre og daglig leder som får bruke. Vi har anledning til å låne ut nøkkel til betrodde personer som da får ansvar for å følge opp retningslinjene gitt av SBMA.

Kort oppsummert er retningslinjene slik:
Sørge for at alle har forlatt hallen, innganger er låst, og at alarmen er påsatt. Dette ansvaret hviler på den som har låst opp og invitert til klatring, og kan ikke overlates til andre.

Vi har de siste ukene fått to anmerkninger fra Securitas om at nødutgangen ved vaktbua har stått åpen. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt og skal ikke skje.

Skal vi fortsette å publisere åpning av hallen for alle og ikke kun for de som har nøkkel, må alle følge retningslinjene. Per dags dato eksisterer det ingen avtale med hallen som styret er bekjent med, som tillater andre enn nøkkelinnehaver å ta ansvar for hallen.

Møt presis, respekter den som har åpnet hallen og dra når det er blitt varslet.