Sikring av klatreområdet i SBM Arena

Observante klatrere som har vært innom klatreveggen i det siste har helt sikkert lagt merke til at det har kommet en ny dør ved vaktbua. På lørdag ble det også påbegynt montering av elektronisk lås på denne døren. Det henger en lapp med litt informasjon om dette ved døren, men mange lurer nok likevel på hva som skjer og hvorfor.

Det som nå gjøres er at klatreområdet sikres mot uforsvarlig og urettmessig bruk. Dette gjøres ved å få på plass dør og ved at nettet blir sikret i bunn med sandsekker. På denne måten vil klubben markere at dette er et avstengt område som ikke er til allmenn fri benyttelse.

Alle som har periodekort kan få nøkkel til døren. Dette vil være en RFID-brikke som programmeres i samsvar med kjøpt periodekort. For å få en slik brikke må det betales et depositum i tillegg til prisen på periodekort, depositum betales selvfølgelig tilbake når brikken leveres inn. De som har periodekort og ønsker RFID-brikke kan allerede nå ta bilde av sitt kort og sende til dagligleder(att)klatreklubben.no, slik at brikken kan forberedes.

Det vil dessverre bli noen konsekvenser av dette for de som klatrer dropin utenom betjent åpningstid. De kan i dag betale kontant i konvolutt eller med Tikkio, men det går ikke uten videre lenger. De må da være i følge med personer som har nøkkel eller få noen som allerede er inne til å låse seg inn. Vi ser på muligheter for å få opp en kortterminal som kan låse opp døren i tillegg, men denne vil ikke være på plass fra starten av.

Hvorfor gjør klubben dette?
Hoveddelen av svaret ligger i at vi vil sikre anlegget mot uforsvarlig bruk. I høst fikk klubben tilsendt en film som var tatt under en fotballturnering. Filmen viste et barn som klatret med tau knytt rundt kroppen og en voksen som «sikret» kun ved hjelp av hendene. Spesielt under fotballturneringer i helger er det mange barn som bruker klatreområdet som lekeområde og det er mange av de som ikke forstår hvilken risiko de utsetter seg for. Når representanter fra klubben har vært tilstede og prøvd å rydde klatreområdet har det ved flere anledninger skjedd at de har blitt skjelt ut av foreldre som overhodet ikke ser risikoen eller vil skjønne at dette er et anlegg man må betale for å benytte.
Del to av svaret er at det er en del klatrere som benytter klatretilbudet uten å betale for seg, spesielt utenom betjent åpningstid. Styremedlemmer og daglig leder har tatt noen stikkprøver på om klatrere betaler på dagtid og resultatene er veldig varierende. Mange sier de ikke har skjønt at man måtte betale på dagtid og gjør opp for seg umiddelbart, enten ved å kjøpe periodekort eller betale dropin. Noen av disse snakker nok sant, men det gjelder ikke alle. Så er det også personer som i litt forskjellig form sier mer eller mindre rett ut at de ikke gidder å betale, for anlegget er åpent og det har ingen konsekvenser å bli tatt.

Styret har i lang tid diskutert disse faktorene med uforsvarlig og urettmessig bruk. Konklusjonen er at å tillate utstrakt urettmessig bruk er ikke fair ovenfor alle våre ærlige brukere. Videre når det gjelder uforsvarlig bruk kan vi ikke vente på en alvorlig ulykke før vi gjør tiltak.