Intensjonsavtale med SbmArena

Sbm Arena har gitt klart uttrykk for at de ønsker å beholde oss i hallen.

Den siste tiden har samarbeidet mellom klubben og hallen fungert meget bra. Vi har forhandlet fram en intensjonsavtale, som gir oss mange muligheter til forbedringer, og utvidelse av det arealet vi disponerer i dag.

Klikk her for å lese avtalen:    intensjonsavtale-klatreklubben-alesund

Denne avtalen beskriver hva vi kan få til av utvidelser og forbedringer, dersom vi velger å fortsette driften i hallen, istedenfor å flytte til nye lokaler.

Sbm Arena har også kommet flere forslag, ut over det som er omtalt i denne avtalen,  som kan være med på å bedre forholdene i hallen. Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om på ekstraordinært årsmøte 10. november.