Styrets innstilling til ny hall

Her er styrets innstilling for ny hall. Informasjon om klubbens muligheter i Sparebanken Møre Arena vil bli publisert

Styrets innstilling i PDF format.

Dokumenter relatert til saken:

presentasjon-til-prosjektgruppemote-24082016-rev01

saksframlegg

Klubbens muligheter i Sparebanken Møre blir publisert så fort dette er på plass.


Ålesund Klatreklubb 03.11.16

Styrets innstilling til ny hall

Styret ønsker å støtte en gruppe på minst 12 personer som forplikter seg til å arbeide med ny hall. Hvis det er mindre enn 12 personer som forplikter seg til gruppen, ser styret det som uaktuellt å arbeide videre med ny hall.

Styret understreker at gruppen må påregne en god del arbeid, også på dagtid.

Arbeid som skal utføres av prosjektgruppen:

– Styringsgruppe (samkjøring av arbeid, kontakt mot fylkeskommunen)

  • Økonomi
    • Sponsorarbeid (private / firma)
    • Søknad på tippemidler
    • Andre legater og stiftelser
  • Danning av et driftsselskap, herunder strukturering av klubben og planlegging av fremtidige inntektskilder

Gruppen som skal arbeide med dette, må belage seg på jevnlig arbeid i en periode på ca 2 år.

Stemmeberettige: 7 personar

Styrets innstilling er enstemmig.