Innkalling – Ekstraordinært årsmøte 10.11.2016

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte 10.11.2016 kl 19.00.
Møtet blir avholdt i klubbhuset til Spjelkavik IL.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Orientering om status og valg av retning for klubbens fremtid, herunder:
  1. Orientering om status og fremdrift i «ny hall-prosjektet» i Spjelkavik
  2. Orientering om situasjon og muligheter videre i SBM Arena
  3. Orientering om mulig etablering av kommersielt buldresenter
  4. Beslutte om klubben skal være med videre i «ny hall-prosjektet», og hvis ja, etablere arbeidsgruppe

Styret skal møtes 03.11.2016 og vil på det møtet lage sin innstilling til det ekstraordinære årsmøtet. Innstillingen vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettside i løpet av 04.11.2016.

Beslutningen som skal gjøres under Punkt 4.4 gjelder om klubben skal være med videre i prosjekteringsfasen av anlegget som skal bygges i Spjelkavik, det er ikke en investeringsbeslutning. Hvis det blir bestemt at klubben skal gå videre med prosjektet vil det fremover likevel være mye arbeid som må gjøres. Klubben er derfor helt avhengig av at en arbeidsgruppe etableres for prosjektet.

Vi håper at mange møter for å si sin mening og være med på å finne linjen klubben skal følge videre.

-Styret