Bryr du deg om Klatreklubbens fremtid?

Det skjer for tiden mye i prosjektet med Spjelkavik Arena og tilknyttet ny klatrehall. Fylket kjører prosjektet, og Klatreklubben Ålesund er sammen med blant andre Spjelkavik IL med i prosessen. Det har vært mye frem og tilbake i fylket, men nå blir det gjennomført anbudsprosess, og det skal nok mye til om ikke prosjektet blir gjennomført. Det er fortsatt muligheter for at prosjektet blir stoppet om det blir mye dyrere enn fylket har sett for seg, men anslagene som ligger til grunn for saksbehandlingen så langt bør i følge fylkets prosjektleder holde vann.

Vi i styret og «Ny hall-gruppen» ser derfor for oss at det blir mye arbeid i prosjektet fremover om klubben ønsker å være med videre i prosessen. Beslutninger må tas, grunnlag utarbeides og fristene er gjerne korte.

I løpet av oktober blir det i den forbindelse sannsynligvis innkalt til et ekstraordinært årsmøte. Dette for å orientere klubbens medlemmer grundig om status i prosjektet, status i SBM Arena og på bakgrunn av det avgjøre hvilken retning klubben ønsker å gå videre. Det blir ikke noen investeringsbeslutning på dette møtet, men det er nå i ferd med å bli utarbeidet et grunnlag for anbudsprosessen. Etter anbudene er levert vil det være en samspillfase der alle detaljer settes, noe som vil utløse mye jobb. En investeringsbeslutning vil først komme etter samspillfasen, når endelig kostnad er klar. Møtet vil likevel være utrolig viktig for klubbens fremtid. Klarer ikke klubben å etablere en prosjektgruppe nå forsvinner muligheten for å bli med i dette prosjektet.

Om klubben skal gå videre i prosjektet med ny hall er det helt avgjørende at klubbens medlemmer har vilje til og forplikter seg til å bidra. Et vedtak om å gå videre kan kun være mulig om en prosjektgruppe først er på plass, uavhengig av hvordan troverdigheten til prosjektet ellers er. Det er derfor avgjørende at medlemmer engasjerer seg og møter opp.

En ny hall vil ha mange fordeler og gi mange nye muligheter. Vi får da være herre i eget hus, ha en god adgangskontroll og ha tilgang året rundt uten hensyn til messer, hundeutstillinger og tilsynsvakt fra utleier. Tilrettelegging for arrangementer som bursdager, teambuilding og lignende kan gjøres mye bedre. Vi slipper også å ha fotballtreninger som nærmeste nabo, med den støyen og de forstyrrelser det medfører. Med på dette kjøpet følger en leie som skal betjene en gjeld på anslagsvis 12-15 millioner i tillegg til drift og vedlikeholdskostnader. Det sier seg selv at for å få dette til å gå rundt må det på plass en helt annen driftsmodell enn dagens, selv om vi skulle klare å få redusert vår del av gjelden en del gjennom ulike tilskudd og sponsoravtaler.

Alternativet er å forbli leietaker i SBM Arena. Vi har et godt forhold til ledelsen i SBM Arena, og de har vært veldig imøtekommende ovenfor oss. Vi har fått utvidet vårt areal ganske mye nå, og vi er i dialog med hallen om hvilke videre forbedringer som kan gjøres for å øke vårt areal, bedre adgangskontroll, øke tilgjengelighet etc. Dette er foreløpig muntlig, men vi håper på å få konkretisert hva som er mulig i skriftlig form. Vi har pr i dag ingen garantier for hva som kan bli bedre i SBM Arena, men vi vet en del om ulempene som er.

Så uansett hva DU tenker eller mener oppfordrer styret DEG til å engasjere deg. Det dreier seg om klubbens fremtid!