Organisert barneklatring

Det er nå åpnet for fri påmelding til barne og ungdomsgruppa.

Før du melder på ditt barn, må du være klar over at dette er en aktivitet som krever aktiv deltagelse av foreldre som sikrere. Vi har satt opp et eget kurs for dette til de som ikke allerede har kunnskap om sikring, dette er kun for voksne. På grunn av sikkerhet i anlegget, kan hver foresatt kun ta med seg to barn per trening.

Treningstider:

Gruppe Mandag Onsdag
1700:1830 Gruppe 1, 6-9 år Gruppe 3, 6-9 år
18:30-20:00 Gruppe 2, 10-14 Gruppe 4, 10-14 år

For foreldre med to barn i hver sin gruppe, kan vi tilrettelegge slik at de får klatre på samme tidspunkt.

Kostnader:

Medlemsskap i klubben à 200 for person/barn eller 300 for familie per kalenderår. Innmelding gjennom min idrett
Medlemsskap i gruppe à 800 per person for et halvår. Innmelding på hjemmesiden vår
Evt sikringskurs à 500 (engangsutgift) (Kurs finner du i kalenderen vår, merket med barnegruppa)
Leie av utstyr (ikke sko) 20 kr per gang evt kjøp av eget utstyr.

Vi anbefaler kjøp av eget klatreutstyr, da det er viktig for barn/voksne å føle eierskap til klatreutstyret. Gode oppbevaringsrutiner og utstyrssjekking er viktig for senere klatring! Klubben har avtale med Platou på klatrepakke.