Korte tau på barneveggen

Idag ble samtlige topptau på barneveggen kappet til 19 meter. Det betyr at de nå er fem meter for kort til bruk på hovedveggen. Så la de henge!

Tau som tilhører klubben skal ikke brukes til annet en topptauklatring. Ledklatring i eget regi, skal uten unntak, foregå på eget medbrakt tau!