Barnegruppen bruker ikke veggen i dag (Mandag 09.05.2016)

Barnegruppen har ikke aktivitet i dag, for medlemmer i barnegruppen se kommunikasjon på facebook- gruppen (Kkå- barn og ungdomsgruppe) https://www.facebook.com/groups/1565376027109754/

Det er «Prøv klatring» ref. kalender , som vil bruke deler av veggen i dag.