Rom for oppbevaring av klatretak og verktøy til Rutesettergruppa

Iløpet av uken har det blitt bygd et rom bak barneveggen for å få system i klatretak, verktøy, utstyr og annet klubben har kjøpt gjennom årene. Alle eurokassene bak hovedveggen er flyttet bak dit i påvente av en gjennomgang og sortering. Målet er at vi skal lette byrden for de som ønsker å sette ruter betraktelig. Klatretak som er ferdig vasket vil bli sortert og lagret der bake, klare til bruk.

Det vil også bli innkalt til en dugnad for å rydde opp bak hovedveggen slik at vi kan få oversikt over det resterende og kjørt vekk alt av ukurant som ligger der.

Per idag eksisterer det tre nøkler til rutesetter rommet, som Odd-Inge Giskegjerde (styreleder), Ivar Cock-Olsen (daglig leder) og Marius Falkevik (kursansvarlig) disponerer. Det vil files opp flere nøkler, men det er planlagt arbeider ifbm barneveggen og før det er avsluttet vil tilgangen være begrenset. Nøkkel til rommet er personlig, og ikke til utlån.

Tanken er at det skal monteres opp lett tilgjengelig verktøy (unbrakonøkler, pumpetang) i tilknytning til veggene slik at dette er tilgjengelig for daglig vedlikehold/skruing av buldreproblemer/utskifting av klomuttere. Ved større arbeider, kan verktøy hentes ut fra lageret etter avtale med de som har nøkkel.

Det skal også lagres mindre mengder tak åpent utenfor rommet, slik at de som ønsker å sette ruter kan gjøre det på egenhånd. Dette er under forutsetning at det holdes orden i klatretak, verktøy og bolter. En god løsning for håndtering av eventuell skitne tak som blir tatt ned utenfor organisert rutesetting må vi se på. En løsning kan der være å ha en fast plass å samle de.

Rutesettergruppen har fått innvilget 50.000 til klatretak i 2016, dette vil bli bestillt så snart vi får oversikt og kontroll på eksisterende tak. Det er også satt av 15.000 til verktøy og 5.000 til oppbevaring/diverse som skal handles inn når lageret er klart.

Send en epost til ruter@klatreklubben.no om du kan tenke deg å være med på å bedre klatretilbudet i klubben! 🙂

Det vil snart bli organisert en større dugnad, så følg med på facebook fremover 🙂

IMG_1534