Klatreklubben etablerer barne og ungdomsgruppe!

Vi tar nå imot påmelding fra dere som ønsker å delta på en slik aktivitet. Vi starter rolig med et pilotprosjekt hvor tidligere interesserte blir invitert først og gruppen utvides fortløpende etter ventelisten. Mer informasjon om tidspunkt som er tilgjengelig og registrering finnes her.

Per publisering av dette innlegget er 7 av 10 plasser utdelt til foreldre / barn som har møtt opp og engasjert seg i utviklingen av tilbudet. Gruppen vil sakte bli utvidet frem til en balanse mellom klatring/hvile/kaos/orden er funnet 🙂 Det er mye kjekkere å begynne litt rolig og utvide tilbudet. Vi ber om forståelse for dette!

Alle som har meldt sin interesse er velkommen til et kort informasjonmøte Mandag 14.Mars kl 1730 (de på ventelister også)
Det er noe interesse for Knøtte klatring (før skolealder)  dette skrives inn under «spesielle behov»